Nieuwe waterschapsverordening vastgesteld

Op 27 september is door de verenigde vergadering van Rijnland de waterschapsverordening ‘de Rijnlandse Keur’ vastgesteld. Deze gaat op 1 januari 2024 in. Met het vaststellen van de waterschapsverordening zijn ook de verplichte klimaatregels voor nieuwe grote bouwprojecten vastgesteld. Deze regels moeten ervoor zorgen dat Rijnlands gebied zo wordt ingericht dat het goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering.
De waterschapsverordening is één van de eisen van de nieuwe Omgevingswet en vervangt de huidige Keur en Uitvoeringsregels, waarin alle regels staan over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet mag doen bij water, dijken en gemalen. Deze regels zijn een op een overgenomen. Met oog op de toekomst zijn daar de klimaatregels aan toegevoegd.

Nieuw: klimaatregels
De komende jaren worden er in Rijnlands gebied naar verwachting 100.000 woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge maar ook meer natte perioden. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarom van groot belang. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatregels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.
Hoogheemraad Marjon Verkleij: “De nieuwe klimaatregels zijn belangrijk voor de leef- en werkomgeving van inwoners en ondernemers in Rijnland. Het Rijnlands gebied moet grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte. Met andere woorden: klimaatbestendig worden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons gebied nu slim inrichten.”

Samen werken aan een toekomstbestendig gebied
De focus ligt niet op de individuele maatregelen op zichzelf. Het gaat om het bereiken van doelen in een gebied. De nieuwe regels zijn daarom niet alleen gericht op het afvoeren van water, maar ook op het vasthouden en nuttig gebruiken van zoet water. Rijnland werkt bij grote gebiedsontwikkelingen nauw samen met provincies, gemeenten en projectontwikkelaars. Verkleij: “Samen klimaatbestendig bouwen betekent slimme ontwerpen maken en nieuwe technieken inzetten. Het resultaat is niet alleen een betere bescherming tegen klimaatrisico’s, maar ook een gezondere, duurzamere en meer leefbare omgeving voor toekomstige generaties.”

Duidelijk en begrijpelijk
Rijnland kreeg complimenten van de leden van de verenigde vergadering over de leesbaarheid van de waterschapsverordening. Het is zoveel mogelijk geschreven in eenvoudige taal en voor moeilijke woorden en vaktaal is een woordenlijst bijgevoegd. Daarmee heeft het waterschap geprobeerd het zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk te maken voor iedereen die ermee te maken krijgt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *