Geen uitkoop van bedrijven voor aanleg R-net busbaan Leiden-Katwijk

De aanleg van de vrijliggende busbaan Leiden-Katwijk kan van start zonder uitkoop van bedrijven voor stikstofruimte. De provincie Zuid-Holland heeft genoeg stikstofruimte beschikbaar dankzij stikstofruimte uit de bouw van Valkenhorst, de inzet van uitstootvrij bouwmaterieel en uitstootvrije bussen. De aanleg van de busbaan start volgens de planning begin 2024.

Verscherpte stikstofregels

De plannen voor de aanleg van de busbaan waren in een vergevorderd stadium, toen  de Raad van State eind 2022 aangaf dat voor projecten zoals deze busbaan aanvullende stikstofberekeningen nodig zijn. Dit betekent dat het opgestelde provinciaal inpassingsplan (PIP) hierop aangepast moest worden, en dat een milieueffectrapport (MER) opgesteld moest worden. Uit de onderzoeken die voor het MER gedaan zijn, komt naar voren dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is om de busbaan aan te leggen.

Stikstofruimte Valkenhorst

Tijdens de aanleg van de busbaan Leiden-Katwijk zit de ontwikkeling van de nieuwe wijk Valkenhorst nog in de opstartfase van de bouwwerkzaamheden. Het project stoot dan nog niet de volledige hoeveelheid stikstof uit, waardoor er in deze periode ongebruikte stikstofruimte over is. Volgens de berekeningen past de uitstoot van de werkzaamheden voor de aanleg van de busbaan binnen deze vrije stikstofruimte. De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwfonds Property Development (de ontwikkelaar van de eerste woningen op Valkenhorst) hebben een overeenkomst gesloten om de busbaan Leiden-Katwijk aan te leggen binnen deze bestaande stikstofruimte.

Grotendeels uitstootvrije aanleg

Om de uitstoot tijdens de aanlegfase van de busbaan verder omlaag te brengen, hebben de provincie en aannemer Boskalis afgesproken extra te investeren in zero emissie aanleg. Dit betekent onder andere het grootschalig gebruik van elektrisch bouwmaterieel en een slimme bouwlogistiek om zo te komen tot een reductie van stikstofdepositie van meer dan 60% in de aanlegfase.

Planning busbaan

Op dit moment liggen het PIP en de bijbehorende MER voor de busbaan ter inzage. Tot en met 2 augustus kan iedereen de stukken online of in het gemeentehuis van Katwijk inzien en eventuele zienswijzen indienen. De start van de bouw van de busbaan staat gepland voor het voorjaar van 2024. De busbaan is halverwege 2025 gereed.

Meer informatie

Meer informatie over de busbaan vindt u op de website van Provincie Zuid-Holland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *