Circulair bouwen bij Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen

Wat de trots bij Arjan van Beelen ook voedt, is dat Ouwehand voorloper is op het gebied van klimaatadaptief en circulair bouwen. “Dat begon in 2007 met het standaardiseren van onze werkzaamheden”, legt Van Beelen uit. Ouwehand besloot een aantal jaren geleden om te investeren in het fabrieksmatig bouwen van complete gevels inclusief metselwerk, kozijnen, glas en isolatiemateriaal. Overwogen werd om een eigen fabriek te beginnen, maar uiteindelijk werd besloten om met een aantal andere bouwbedrijven intensief samen te gaan werken met een fabriek in Harlingen (Friesland), Spaansen Bouwsystemen, waar met robots kant-en-klare gevels worden gebouwd. 

“Fabrieksmatig bouwen heeft de toekomst en kent veel voordelen”, legt Arjan van Beelen uit. “Het gaat sneller, het is goedkoper dan werken op de bouwplaats en je veroorzaakt minder overlast voor omwonenden. Bovendien stoten we minder CO2 uit. Binnen een of twee dagen zetten we een compleet huis neer, dus een rij huizen van tien staat er na twintig dagen. Je bent ook minder afhankelijk van het weer – bij regen is metselen lastig – en fabriekswerk is veiliger dan werken op de bouwplaats.”  

Nieuw bouwconcept

Het leidde bij Ouwehand enkele jaren geleden tot een nieuw bouwconcept: Gevelklaar wat later heeft geresulteerd in RAP Wonen. Onder deze naam bouwt het Katwijkse en Gorinchemse ontwikkel- en bouwbedrijf in snel tempo betaalbare woningen, zowel tijdelijke woningen, die eenvoudig te demonteren en opnieuw op te bouwen zijn, als permanente woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen. Ook het afgeven van vergunningen gaat sneller. Hiermee levert Ouwehand een stevige bijdrage aan het streven van de overheid om in de periode tot 2032 circa 90.000 woningen te bouwen als antwoord op de woningnood. 

Van Beelen: “Het mooie van dit innovatieve concept is – los van de al genoemde voordelen – dat we ondanks de standaardisering ook esthetisch verantwoord kunnen bouwen. Het is niet, zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat we allemaal eenvormige wijken bouwen. Er is ook maatwerk mogelijk. In het begin waren architecten sceptisch maar inmiddels zien ze dat er ook in de fabriek veel mogelijk is, bijvoorbeeld verschillende soorten metselwerk en variatie in gevels. We dagen elkaar uit om hierin steeds verder te gaan en de kansen te benutten die er zijn.”

Circulair West

In 2020 kreeg het fabrieksmatige bouwen een nieuwe impuls met de oprichting van de stichting Circulair West, vervolgt Van Beelen. “Ouwehand is een van de founding partners hiervan.” Ouwehand stond aan de wieg van deze stichting, samen met infrastructuurbouwer AW Groep, automotivebedrijf De Beelen Groep, HOEK Groen (hoveniers en groenvoorzieningsbedrijf), afvalverwerker Meerlanden en gebiedsontwikkelaar Timpaan. Ook de provincie, gemeenten en andere bedrijven doen inmiddels mee. 

Van Beelen: “Deze zes bedrijven vonden dat we iets moesten doen, anders raken we op den duur uitgerangeerd. We stellen budget en menskracht beschikbaar en laten aan de hand van modelprojecten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en toekomstbestendig bouwen. Deze kennis bieden we aan iedereen aan. Zo profiteren ook anderen van de expertise die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.” n

Klimaatadaptieve projecten

Fortunapark in Vlaardingen

In Vlaardingen komen 235 energie-neutrale woningen, die als een goed voorbeeld gelden van klimaatadaptief bouwen. In de groene wijk zijn veel waterpartijen, die als opvangbuffer dienen voor het regenwater, en de woningen zijn in een wilgenbos gebouwd. Dat is een flinke uitdaging, maar het resultaat is ernaar: de woningen zijn als het ware te gast in het landschap, waarbij de bomen fungeren als een natuurlijk airconditionings-systeem.

Tudortuinen in Waddinxveen

In Waddinxveen zijn in de Tudor-tuinen 78 nul-op-de-meterwoningen neergezet, waarvan 20 energiezuinige appartementen. De woningen werden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats gemonteerd en afgewerkt. De kosten en de bouwtijd zijn hierdoor beperkt, en mede dankzij het mooie concept en de fraaie architectuur is hier een spectaculaire wijk in Tudorstijl gerealiseerd.

Statendijck in Leiden

In Leiden aan de Vondellaan werden 14 eengezinswoningen volgens het concept RAP Wonen gebouwd. Wat opvalt is de gevarieerdheid van de woningen. Hiermee is een mooie wijk op een binnenstedelijke locatie ontwikkeld en gebouwd. 

Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen
Voorschoterweg 29
2235 SE Katwijk
071 402 02 74
www.ouwehandbouw.nl 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *