Heb jij alles voor je Familiebedrijf goed geregeld?

In een serie expertartikelen over familiebedrijven hebben we verschillende thema’s belicht, die allemaal een rol spelen binnen familiebedrijven. Maar waar draait het nu echt om, heb je alles goed geregeld? De thema’s komen bij elkaar in deze bijdrage.

De levenscyclus van een familiebedrijfis net even anders dan die in elk ander bedrijf. In een familiebedrijf zijn het juist typische levensevenementen die een rol spelen in de ontwikkeling. Zij hangen samen met thema’s die van belang zijn: de rol van de familie, het management, de bedrijfsoverdracht en bewaken van de waarden.

Bedrijf en familie
Binnen een familiebedrijf lopen bedrijf en familie altijd door elkaar. Het één kan niet zonder het ander. Gebeurtenissen die het bedrijf of de familie raken, hebben daarmee impact. Voorbereiding daarop is essentieel. Waar gaat het dan om? Allereerst de min-of-meer natuurlijke groei van het bedrijf. Zodra familieleden gaan toetreden is het zaak om afspraken te maken. Beter nog is het om al eerder die afspraken te maken. Bedenk wie mag toetreden en in welke rol een familielid actief kan en mag zijn. Hetzelfde geldt voor doorgroei, rollen in het management en uittreden van familieleden. Tenslotte is het een goede zaak om na te denken over noodopvolging. Wie neemt de leiding over zodra de directeur-eigenaar dat (tijdelijk) niet meer kan doen? En welke bevoegdheden krijgt de waarnemer.

Management en eigendom
Groei van het bedrijf brengt mee dat er meer management komt. Dat kunnen familieleden, maar ook mensen van buiten het bedrijf zijn. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende belangen in balans blijven. Het voortbestaan van het bedrijf staat altijd voorop, zelfs als dat schuurt met de belangen van de familie. Wel zien we bij familiebedrijven altijd een langetermijnvisie. Die maakt deel uit van de familiewaarden.

Het zijn typisch onderwerpen van gesprek met alle familieleden. Vastleggen van de familiewaarden en daaraan gekoppeld de filosofie van het bedrijf is een goed idee. Bewaking ervan, ook in het belang van familieleden buiten het bedrijf beleg je het best in het familieberaad.

Afspraken vastleggen
Onderwerpen die de familie, het bedrijf en het eigendom raken, zijn bij voorkeur in balans en worden regelmatig besproken in het familieberaad. Dat neemt ook het initiatief om afspraken vast te leggen in o.a. een familiestatuut, directiestatuut en een regeling voor noodopvolging. Om te komen tot een werkbare situatie tussen familieberaad en directie kan een Raad van Advies (RvA) worden opgericht. De rol is vergelijkbaar met die van een Raad van Commissarissen bij structuurvennootschappen, maar onbezoldigd en kent niet de wettelijke eisen. Voor de directie vormt zo’n RvA wel een belangrijk klankbord. Het is nooit te vroeg om alle thema’s goed en tijdig te regelen voor je familie en bedrijf. Gespecialiseerde familiebedrijfsadviseurs kunnen jou en je bedrijf hierbij het beste adviseren.

DENNIS VAN DER VOORT
Managing Partner,
(familie)bedrijfsadviseur
KIEN OndernemersAdvies
www.kienadvies.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *