Gevlucht uit Oekraïne en werken in Nederland

Op 24 februari van dit jaar viel Rusland buurland Oekraïne binnen. Al gauw kwam een vluchtelingenstroom westwaarts op gang, ook naar ons land. De heersende opinie in mediaberichten is dat de Oekraïners graag zo snel mogelijk aan het werk willen, om bijvoorbeeld niet steeds aan de oorlog te hoeven denken óf om zich nuttig te maken en een eigen inkomen te verdienen. De ervaring leert dat er met het arbeidsethos van Oost-Europeanen niets mis is. Als ondernemer zie je dan een kans om te helpen, en tegelijk -in een krappe arbeidsmarkt- zelf geholpen te worden. 

Normaliter heeft een werknemer uit het buitenland een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Voor Oekraïense vluchtelingen is een uitzondering gemaakt. Zij mogen tot 4 maart 2023 zonder vergunning werken in Nederland. Dit geldt voor werknemers met de Oekraïense nationaliteit die na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd of kunnen aantonen dat zij voor 27 november 2021 al langere tijd in Nederland waren. En ook voor werknemers zonder de Oekraïense nationaliteit maar die in Oekraïne als vluchteling waren erkend c.q. daar een verblijfsvergunning hadden. Daarnaast mogen ook de (eerstelijns) familieleden van deze personen zonder vergunning aan het werk. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden voordat er daadwerkelijk met werken aangevangen kan worden. Hieronder een checklist:

• De werknemer moet zich inschrijven bij de gemeente (BRP) ten behoeve van een BSN-nummer;
• De werknemer moet een korte asielaanvraag doen bij de IND en krijgt dan een verblijfsbewijs;
• De werknemer moet een arbeidsovereenkomst hebben met de werkgever;
• De werkgever moet de werknemer twee dagen voor start van de werkzaamheden aanmelden bij het UWV en eventuele wijzigingen steeds doorgeven;
• De werknemer moet een zorgverzekering afsluiten;
• De werkgever moet zich houden aan de CAO en arbeidswetten; een Oekraïense werknemer heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. 

Welk loonbelastingtarief moet worden aangehouden is afhankelijk van het adres dat wordt gebruikt bij de inschrijving in de BRP. Als de werknemer bij de inschrijving bij de gemeente een Nederlands woonadres of briefadres opgeeft dan gelden dezelfde tarieven als voor Nederlandse burgers. Als de werknemer bij de inschrijving een buitenlands adres opgeeft dan geldt de zogeheten ‘landenkring’ en moet een hoger tarief worden betaald. Deze extra afdracht kan later worden teruggevraagd via de IB-aangifte van de werknemer.

Op dit moment zijn er achterstanden bij de toekenning van BSN-nummers. Dit BSN-nummer is onder andere nodig voor de werkgever om aan zijn administratieverplichtingen voor de Belastingdienst te voldoen. Zolang de werknemer geen BSN-nummer heeft, moet je als werkgever het anoniementarief toepassen, waardoor onder andere een belastingtarief van 52% geldt en geen loonheffingskorting kan worden toegepast.

Tot slot moet bij het verschaffen van werk niet vergeten worden dat de psychische toestand van de Oekraïense werknemers speciale aandacht of zorg kunnen vragen. Denk je als werkgever in dat de familie/vrienden/landgenoten thuis een verschrikkelijke oorlog vechten. En besef dat je een zorgplicht hebt, waaronder ook de bescherming van de werknemer op psychisch gebied valt. Een medaille heeft altijd twee kanten, maar wat is er nu mooier dan te helpen en tegelijkertijd geholpen worden!

HUIG HAASNOOT
Partner ABIN Accountants & Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *