Gemeente en FC Lisse latten in uniek project voor gemeenschap 

Na een hele lange voorbereiding was het op 25 april j.l. dan eindelijk zover… de eerste steenlegging van het nieuwe complex Ter Specke in Lisse. Een bijzonder project waarin  meerdere partijen ‘samen apart’ werken en leven. “Een uniek complex voor zowel de voetbalclub als de gemeenschap”, belooft FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee. En dat biedt volop nieuwe zakelijke mogelijkheden die perfect passen bij de ambities van de club. “We willen het meest ambitieuze netwerk in de regio worden.”

Het begon allemaal al een aantal jaren geleden toen de gemeente en FC Lisse beiden ideeën voor een nieuwbouw hadden. “Zouden wij bouwen, zouden zij bouwen of doen we het samen?”, was de allereerste vraag die volgens Annokkee beantwoord moest worden. Het werd uiteindelijk 

‘samen apart’, een gezamenlijk project waarin meerdere partijen samenwerken voor verschillende gebruikers en doelgroepen. “Een mooi voorbeeld dat laat zien hoe je kunt samenwerken voor een prachtig resultaat. Zo kunnen we onze maatschappelijke rol straks nog beter vervullen”, maakt de voorzitter duidelijk hoe het project in de toekomstvisie van de voetbalclub past, “dat was een langgekoesterde wens van ons.”

Daarom is in het ontwerp waarin de gemeente en FC Lisse ieder voor hun eigen deel eigenaar zijn vooral rekening gehouden met multifunctioneel gebruik. Zo bestaat de nieuwe accommodatie van FC Lisse straks uit een kantine, businessruimte en kleedkamers. Ook de buitenschoolse opvang, golfclub en een sportschool worden hier ondergebracht. De gemeentelijke sporthal en de accommodatie van FC Lisse worden onderling verbonden met een entreegebied met voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik. ”Veel flexibele ruimtes die afwisselend door de verschillende gebruikers gebruikt kunnen worden. Dat zal wel even wennen zijn. Eigen hokjes en kastjes zijn verleden tijd. Het wordt samen werken en samen delen. De verbinding zoeken hierin is heel belangrijk.”

Business Club 2.0.: uniek platform met maatwerk

En daar is de gehele vereniging al aardig mee bezig. Want een nieuw pand biedt nieuwe mogelijkheden. “Zo beginnen we vanaf de zomer met het ombouwen van onze business club”, maakt Annokkee duidelijk wat er direct na de oplevering van de nieuwbouw gaat gebeuren. “Met De Business Club 2.0. willen we sponsoren en zakelijke relaties een uniek platform bieden. De huidige sponsorcommissie blijft grotendeels haar taken uitvoeren maar wordt bijgestaan door specialisten. Niet alleen de bekende standaard sponsorpakketten of een reclamebord langs het veld, maar een stukje maatwerk en aansluiten bij de wens van de relatie. 

Zo hebben we voor GoodNight Slaapkamers een actie bedacht om meer mensen naar de winkel te trekken. Door ze onze slaappartner te maken en een hele actie eromheen te verzinnen, lukte dat. En straks komt er ook een sponsor voor de derde helft bijvoorbeeld.” Dit soort sponsoractivaties doen we met een creatief team bestaande uit o.a: Dennis Hogenboom (Sr. Partnershipmanager KNVB) en David Verweij (naast eerste elftalspeler, sponsormanager bij PwC).

Daarnaast zal de ‘CoffeeClick Lounge’ de nieuwe zakelijke ruimte worden waar alle businessleden elkaar zullen vinden. Maar FC Lisse gaat zelfs nog veel verder dan dat. “Zo gaan we hoogwaardige business events organiseren en hebben daarvoor drie lokale toppers weten te vinden. Marc Rooza (partner bij Chantal Lefeber makelaars), Robert Faas (Faas Assurantiën) en Martijn Claassen (Wereld Wijnen) gaan ons gaan helpen unieke belevingen te creëren met voetbal als verbindende factor. Ook hebben we Ivo Vittali van full-service marketingbureau Dune Pebbler aan boord, die ons helpt bij het creatieve deel zoals het bedenken van acties. Op deze manier bieden we ondernemers een platform dat deel uitmaakt van hun marketingactiviteiten. Daarbij draait het om verbinding en zichtbaarheid.”

Vernieuwend zijn met maatschappelijke focus

Vanwaar toch die hoge ambities? Was een nieuw complex alleen dan niet voldoende geweest? “We willen het meest ambitieuze netwerk in de regio worden”, legt Annokkee dit uit. “Daarom willen we vernieuwend zijn, maar vooral ook blijven. Als je iets wilt veranderen, dan moet je het goed doen. Die kans hebben we nu en dus moeten we die aangrijpen. We willen ons ontwikkelen naar een totale vereniging met meer gemeenschapszin zodat we onze rol in de samenleving nog beter kunnen vervullen. Vanaf mei bieden we daarom plaats aan mensen van de dagbesteding. Ook ontwikkelen we ons steeds meer in de breedte zodat we echt een vereniging voor iedereen zijn. Het zoeken naar verbindingen en samenwerken moet in de ziel van alles wat we doen samenkomen.”

Aannemersbedrijf Den Dubbelden

‘Het nieuwe bouwwerk op Ter Specke is van het begin af aan gepland op vrijwel dezelfde plek als de bestaande bouw. Dat was,’ vertelt projectleider Arno Parlevliet van Aannemersbedrijf Den Dubbelden, ‘een leuk begin van een puzzel.’ Hij kreeg die op zijn bureau, maar heeft er geen nacht wakker van gelegen. ‘Wij leggen ons al jaren toe op dit soort puzzels.’

‘Wij kregen de opdracht het werk zo aan te pakken dat sporters de gebouwen maximaal moesten konden blijven gebruiken. En niet alleen de ruimtes zelf, want ook de installaties van de voetbalvelden en het golfterrein mochten niet te lang uit de lucht.’ Ten derde moest Den Dubbelden ook zorgen voor maximale toegang op het terrein. ‘Er komt erg veel publiek – jong en oud – en daar kun je niet zomaar met zwaar materieel tussendoor gaan rijden.’

Dus begon zijn werk lang vóór de eerste paal de grond in ging. ‘In bouwteam hebben wij met alle betrokkenen de plannen uitgewerkt voor de fasering, de logistiek en de veiligheid. Wij hebben daarin zelfs afspraken gemaakt over het teruggooien van ballen die over het hek op het bouwterrein terecht komen.’ Uiteindelijk is die planning in zijn geheel gehaald: ‘Afgelopen oktober ging de zaalvoetbalcompetitie al van start en sinds november kunnen ook andere gebruikers er terecht. Inmiddels sloopten wij de oude sporthal en is de bouw van het nieuwe clubgebouw begonnen. Rond de bouwvak is alles af.’

Op 18 juni aanstaande is het bouwwerk opengesteld voor publiek tijdens de landelijke Dag voor de Bouw. ‘Dan zijn wij zelf ook aanwezig om belangstellenden alles te vertellen over onze aanpak.’ 

www.dendubbelden.nl

Vink Installatie Groep

De Vink Installatie Groep raakte eind 2020 bij het nieuwbouwproject betrokken. “Allereerst om het een en ander los te koppelen en te verwijderen voor de sloop uit”, aldus projectleider Ruud van der Zwet. Maar na de sloopwerkzaamheden kon de totaalinstallateur uit Roelofarendsveen dan toch aan de slag. “Zo mochten wij de complete installatie aanbrengen, zowel de sanitair- als klimaatinstallatie, maar ook de elektrische installatie.”Toch verliep dat niet altijd even gemakkelijk. “Het lastige was dat de bouw in fases moest verlopen. Zo moest bijvoorbeeld de oude sporthal zo lang mogelijk blijven staan zodat deze nog gebruikt kon worden. Dus zijn we vorig jaar eerst begonnen met de aanleg van de installatie in de nieuwe sporthal en kleedkamers. Nu zijn we bezig met de kantine, de sportschool die beneden komt en de andere ruimtes. Daarna de laatste dingen nog zoals het aansluiten van de keuken, maar dan is eind juli ons werk ook wel afgerond.”

Hoewel de wens was om het pand bruikbaar en betaalbaar te laten zijn, laat de nieuwbouw een verzameling innovatieve en duurzame oplossingen zien. “Zo liggen er op het dak zonnepanelen en gebruikt het gehele complex energiezuinige led-verlichting”, verduidelijkt operationeel manager Simon Brandt. Maar ook staat er een luchtbehandelingskast op het dak die voortdurend de kwaliteit van de lucht meet. “Is de lucht dan te bedompt? Dan gaat die harder of zachter draaien om dat op te lossen.” Ook staan er op het dak meerdere lucht/water-warmtepompen die in combinatie met een kilometerslange slang in de vloer en de nodige naverwarmers en nakoelers koelen en verwarmen. “Daarnaast zorgen ze ook voor het warmwatersysteem van de douches. Het koude tapwater kan hiermee namelijk tot 60 graden Celsius worden verwarmd en daarna opgeslagen in buffervaten zodat er altijd voldoende warm water is.” Maar verreweg de meeste uitdaging gaf de wens voor een gasloze installatie in het complex. “Het was echt een uitdaging om alles overal goed neer te zetten”, aldus Brandt. “Zo was het eerste ontwerp van een adviseur en weliswaar heel mooi, maar technisch soms lastig uitvoerbaar. Maar door zelf heel creatief te zijn, is het gelukt. De nieuwbouw is van het gas af en geheel elektrisch.” 

www.vinkinstallatiegroep.nl

Interplan Bouwsupport

Ook Interplan Bouwsupport uit Sassenheim ervaart de deelname aan het nieuwbouwplan voor Lisse als zeer positief. “Zo zijn we tijdens het gehele aanbestedingstraject als adviseur opgetreden”, legt projectmanager Robert Jan Scholte uit. “We deden de financiële toets op de begroting en controleerde in het aanbestede werk wie de beste kwaliteit/prijs had geleverd. Daarna kon er eindelijk begonnen worden met bouwen en zat onze zeer actieve rol in het voortraject erop.”

Maar veel tijd om daarop terug te kijken, hadden ze niet. Want tijdens het bouwen zelf ​​​wordt weer een andere rol van het bouwkundig adviesbureau gevraagd. “Nu voeren we namens de opdrachtgever toezicht en directievoering tijdens het project. Dat houdt in dat we ​​bouwvergaderingen ​organiseren en meerdere keren aanwezig zijn ​op de bouwplaats om alles in de gaten te houden en het project goed te begeleiden. Zo zijn we eigenlijk tijdens het gehele proces van toegevoegde waarde geweest.”

En dat is een grote plus voor opdrachtgevers die Interplan inhuren. “Onze kracht ligt in de bundeling van specialismen”, verduidelijkt Scholte dit. “Zo hebben we vier afdelingen die onderling nauw samen werken: calculatie, bouwkostenadvies, kopersbegeleiding en bouwmanagement. Daardoor zijn de lijnen kort en weten we van de hoed en de rand. Als er dus eens iets is, dan kunnen we daar snel op inspelen. Dat maakt het veel makkelijker om toezicht te houden.”

Dat dit project vlak naast de eigen vestigingsplaats ligt, maakt het werk volgens Scholte ook meteen een stuk leuker. “We zijn zowel vrijwillig als bedrijfsmatig inmiddels helemaal met FC Lisse verweven. Zo werkt er een collega bij ons die bij FC Lisse ​als vrijwilliger de facilitaire zaken regelt en zijn we inmiddels ook sponsor geworden. Daarnaast zijn we natuurlijk een bedrijf die met onze wortels stevig in deze regio staat. ‘’Al 25 jaar zijn we een grote speler in deze regio die alles doet wat met bouwen te maken heeft, behalve bouwen zelf. Zo komen veel van onze medewerkers hier uit de buurt en je merkt toch wel dat ze erg betrokken zijn bij dit project en het erg leuk vinden.”

www.interplanbouwsupport.nl

AHCO Weg- en Waterbouw

Aad Otte van AHCO Weg- en Waterbouw uit Lisse vindt het geweldig om betrokken te zijn bij het nieuwe sportpark in het dorp. “We zijn in het voorjaar van 2021 begonnen met het bouwrijp maken van het terrein”, vertelt de directeur van het aannemingsbedrijf. “Van het weghalen van beplanting tot het omleggen van leidingen, van het maken van plannen voor hemelwaterafvoer tot het in orde maken van de ondergrondse infrastructuur. We hebben alles opgeruimd zodat er een bouw-terrein ontstond en de bouwer kon beginnen met slopen.”

Inmiddels is het project alweer een stadium verder en mag de lokale weg- en waterbouwer bijna weer aan de bak. “Nu is de bouwer nog bezig met de bouw van de kantine, maar straks mogen wij weer aan de slag met de terreininrichting. Zo moeten er op het nieuwe park natuurlijk ook fietsenstallingen, bestrating en looproutes komen. Dus zorgen we er vóór de zomer voor dat de oostzijde van het terrein klaar is, zodat de kantine bereikbaar is. Na de zomer beginnen we dan met het herinrichten van de westzijde. En intussen zullen we verspreid over het gehele terrein nog ondergrondse leidingen, beplanting en verlichting aanleggen.”

Waar de eerste fase nog enkel het uitvoeren van het bestek en de wensen van de gemeente betrof, vraagt de tweede fase om meer kennis en betrokkenheid. “Het leuke is dat we nu samen met FC Lisse en de gemeente Lisse in een bouwteam zitten”, aldus Otte. “Hierin brengen de gebruiker, de ontwerper en wij als uitvoerder ieder onze expertise in om te komen tot het beste resultaat. En dat is veel leuker dan alleen maar uitvoerend bezig zijn. Nu kunnen we echt onze deskundigheid laten zien en hierover adviseren. Dat maakt dat we enorm betrokken zijn en veel meer kunnen meedenken.”

Maar betrokkenheid is er sowieso wel binnen het bedrijf voor dit project. “We hebben bij AHCO in het bedrijf veel voetbalfans werken, dus is het enorm leuk om met zijn allen aan zo’n sportpark te werken waar iedereen in de toekomst veel plezier kan beleven. En daarnaast zijn we ook trots om zoiets voor het dorp te kunnen doen.”

www.ahco.nl

Pieters Bouwtechniek

Voor Pieters Bouwtechniek begon het werk al in 2008 met de eerste tekeningen en berekeningen. Voor het toonaangevend en onderscheidend onafhankelijk ingenieursbureau in constructieadvies waren met name de planning en het tijdspad een grote uitdaging. “Er zat weinig tijd tussen de eerste en tweede fase”, licht constructief adviseur Edward Goedemans toe, “maar er moest in die tijd nog wel een stuk grondonderzoek gedaan worden. Hierdoor ontstond een uitdaging in tijd tussen ontwerp en uitvoering van de paalfundering.

Daarnaast vroeg het meervoudig multifunctionele gebruik van de nieuwe ruimtes ook om de nodige afstemming. “Door de logica van het ontwerp te doorgronden, kwamen we tot een mooie constructie en een slimme indeling waarmee iedereen uit de voeten kan. Iets wat er leuk uitziet, maar ook simpel en daardoor goedkoop is gebleven. Maakbaar, werkbaar, uitvoerbaar en betaalbaar dus.”

De constructief adviseur, die zelf de berekeningen voor het constructieadvies uitvoerde, is daarom ook erg te spreken over het project. “Het is een prachtig veelzijdig project. Als je alleen al kijkt naar de constructie, dan komen we van alles tegen: hout, beton, staal en kalkzandsteen. Alles zit erin en dat was voor ons erg leuk om mee te werken.” Maar niet alleen bedrijfsmatig was Edward Goedemans enorm betrokken. Als commissielid van FC Lisse kon hij in dit project ook zijn persoonlijke passie kwijt. “Ook voor het oude pand hebben wij destijds het constructieadvies gedaan. Ik heb de oude tekeningen daarvan zelfs nog in een mand thuis staan. Dus toen ik hoorde dat we dit project gingen doen, dacht ik maar één ding… Dit is mijn eigen toko, dit is mijn plekje, dit wil ik doen.” Nu het grootste gedeelte van zijn werk er opzit, kan hij niet anders dan trots terugblikken. “Voor ons was het een uitdaging om alle wensen en specialiteiten van de verschillende partijen binnen de gestelde tijd en het budget op elkaar af te stemmen om te komen tot de beste kwaliteit. Maar het is gelukt. Qua uitstraling is dit iets wat binnen de regio en voor de club heel belangrijk is. Leuk dat veel mensen er straks jarenlang met veel plezier gebruik van zullen maken.”

www.pietersbouwtechniek.nl

       

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sam
Ik heb een kort vraagje, ik kwam rijnstreekbusiness.nl tegen terwijl ik aan het kijken was naar websites/webshops in Nederland. Ik heb wat ideeën en aandachtspuntjes opgeschreven die ik graag zou willen bespreken wat betreft SEO en conversieoptimalisatie. Dit is geheel vrijblijvend en indien gewenst kan ik ze even op de mail zetten? Bellen kan ook altijd! Ik wil je ook graag een gratis SEO-Analyse wat betreft de prestaties van je website mailen als je het interessant vindt? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Sam van de Hulsbeek Mediya B.V https://mediya.nl/
05-06-2024 08:40
Sam