Van der Burg Hoveniers over klimaatadaptief bouwen

“We zijn er niet om de aardbol te plaveien met stenen en tegels”, zegt Rob van der Burg. We bellen met de eigenaar van het gelijknamige hoveniersbedrijf in Rijnsburg, dat met 103 jaar een van de oudste bedrijven in de regio is, en vragen hem wat hij in de dagelijkse praktijk merkt van klimaatadaptief bouwen.

Hoe ziet een goede tuin eruit?

“Wij zijn geen stenenleggers maar hoveniers. We zijn er dus niet om de aardbol te plaveien met stenen en tegels maar willen graag mooie tuinen aanleggen, dus niet tuinen die helemaal dichtgelegd worden, met slechts hier en daar een bak of een border. Dat betekent dat we gras in de tuin leggen en struiken en bomen planten. Gras werkt namelijk als een spons en trekt water aan. Bomen enstruiken zijn om dezelfde reden belangrijk, maar ook vanwege de productie van zuurstof en het onttrekken van CO2 uit de lucht.”

Hoe belangrijk is goede waterafvoer tegenwoordig nu er steeds vaker stortbuien vallen? 

“Heel belangrijk. We proberen in tuinen het water zoveel mogelijk te bufferen en te vertragen, zodat het niet meteen het riool inloopt maar geleidelijk terugvloeit naar het oppervlaktewater in de wijk. Daardoor ontlast je het riool. Waar mogelijk leggen we een vijver aan. En we zorgen voor opvang van hemelwater in bijvoorbeeld een regenton. Dat water kun je dan vervolgens weer gebruiken om je tuin te sproeien en de planten water te geven.” 

Hoe is het gesteld met de waterafvoer in wijken?

“Vroeger had je veel meer landbouwgrond. Water loopt daar gedurende een dag of drie vier vanaf akkers via greppels, sloten en tochten geleidelijk weg naar een kanaal. Maar met de bouw van nieuwe huizen en wijken zijn die tussenstappen allemaal verdwenen en dus heb je sneller wateroverlast. Hoe het water wegloopt in nieuwe wijken, is afhankelijk van de vraag hoe zo’n wijk is ingericht. In oudere wijken is dat anders dan in nieuwbouwwijken. In nieuwe wijken zorgen gemeentes en waterschappen tegenwoordig voor nieuw oppervlaktewater in de vorm van vaarten en meertjes. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij nieuwbouwwijk De Horn in Rijnsburg en nieuwe wijken als Oegstgeest aan de Rijn en ’t Duyfrak in Valkenburg.”  

“Wat verder belangrijk is, is dat wanneer de bouw klaar is, de grond voor de tuin goed en diep wordt omgespit om de harde bouwlaag te doorbreken, die ontstaan is als gevolg van het gebruik van zware bouw-machines. Dus niet een klein laagje grond weghalen, de rest laten liggen en daar bovenop een dun laagje tuinaarde leggen, zoals nog weleens gebeurt omdat alles snel moet gebeuren. Als je op zo’n onderlaag dan vervolgens een tuin aanlegt, groeit er na een paar jaar geen boom of plant meer, doordat de onderlaag veel te hard is. Het begint allemaal met goede grondbewerking. Doe je dat niet dan heb je een probleem.” 

Merk je wel verbetering ten opzichte van de jaren ervoor?

“Het hoogheemraadschap Rijnland, de provincie en de gemeenten hameren tegenwoordig op goede waterafvoer. Hierover worden bijvoorbeeld convenanten gesloten tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouw van wijken. Ook de regels worden steeds concreter. Wijken worden niet meer volledig dicht gebouwd, maar er komen nu ook watertjes in de wijken, niet alleen vanwege de leefbaarheid, ook om overtollig water geleidelijk af te voeren. Op technisch gebied is er ook meer mogelijk. Wat je onder andere ziet is dat er twee soorten watersystemen ontstaan, een voor schoon en een voor vuil water. En nog een voorbeeld: op parkeerplaatsen zie je dat gemeenten nu vaker kiezen voor waterdoorlaatbare stenen. Wat dat betreft zie je zeker wel verbetering.”

Tot slot: wat zijn de trends op hoveniersgebied?

“Onze klanten kiezen toch weer vaker voor groen in hun tuin, dus niet alleen maar grint en stenen maar een complete tuin. Dat is niet alleen beter voor het klimaat en het milieu maar ook voor mij als hovenier. Tenslotte is dat mijn business.”

Van der Burg Hoveniers
Evertsenstraat 25
2231 RA Rijnsburg
T 071 408 48 42
E [email protected]
I www.vanderburghoveniers.nl 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *