Zo worden we verkwanseld en benadeeld met het klimaat en de woningbouw

Nog los van het feit dat voor de meeste burgers de af te dwingen klimaatregels onbetaalbaar of niet toepasbaar zijn, worden de belangen verkwanseld. Wat in Nederland grootschalig wordt opgewekt, blijkt vaak al van tevoren al weer aan het buitenland te zijn verkocht. De meeste woningen kunnen niet of niet genoeg zonnepanelen – laat staan herrie makende warmtepompen – herbergen. In het begin werden door elektriciteit aangedreven auto’s fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Toen we ze daardoor massaal gingen kopen, werd dat direct weer teruggedraaid. In nieuwbouwwoningen wordt geen gas meer aangelegd en de bestaande woningen moeten ook van het gas af.  Ondertussen worden in Duitsland juist extra gasleidingen tot vanuit Rusland aan toe aangelegd. Begrijpt u het nog?

Misschien heeft brokkenpiloot, oud-minister Ed Nijpels als voorzitter van het voormalig Klimaatberaad, daar een antwoord op. Hij trad immers – niet gehinderd door enige kennis – als de gedoodverfde klimaatpaus zo vaak naar buiten met wat we moesten en juist niet meer mochten. Een daadwerkelijke toepasbare oplossing wist en bood hij niet. Waarschijnlijk durft hij zich daarom nauwelijks meer in de pers te vertonen. Eerst de schade laten berokkenen, zoals vijf jaar lang als commissaris bij de DSB Bank, ondanks de daar toen publiekelijk bekende malversaties, en dan de verongelijkte spelen. Daarom werd hij er ook kort na zijn aantreden als bestuursvoorzitter bij het ABP uitgegooid. Een veel te lang verhaal over deze man, maar toch genoemd als een van de van de vele voorbeelden van de personen die bij gebrek aan zwaartekracht komen bovendrijven en daardoor vanuit de hoogste functies onze belangen kunnen verkwanselen.

Neem bijvoorbeeld die idioterie rond de windmolens. Op het land leveren ze al helemaal geen rendement op en zorgen daar uitsluitend voor gezondheidsgevaren en horizonvervuiling. Er dienen zich daar dan ook steeds meer goed onderbouwde protesten tegen aan. Zo pasten ze vooralsnog in het beleid van de provincie Zuid-Holland, maar ook daar ontstaat steeds meer scepsis, waardoor binnen de regio Holland Rijnland bijna geen plaatsingsmogelijkheden meer worden toegestaan. De provincie baseert zich daarbij op de bescherming van het landschap, dus laat voorlopig de bedreiging van de gezondheid en/of te beperkte rendementen buiten beschouwing. Onze rijksoverheid maakt er daarentegen een potje van. Begin dit jaar werden de belangen van 4 windparken in Borssele aan buitenlandse partijen verkocht. Langs de kust van Zandvoort tot Den Haag mag energiebedrijf Vattenfall het met 18 kilometer grootste offshore-windpark ter wereld bouwen. Het meest schandalige daarvan is dat ook deze commerciële partij de helft van de door de windturbines op te wekken stroom, al voordat de bouw van start is gegaan, gewoon mocht verkopen aan de industrie in Antwerpen (BASF). Een giga-hoeveelheid energie, die op onze schaarse gronden wordt opgewekt en stevig medebepalend had moeten zijn bij het behalen van onze eigen klimaatdoeleinden. Je kunt wel raden wat er met de overige beschikbaar komende 50% gebeurt. Hierbij nog buiten beschouwing latend de stroom uit zonnepanelenparken, etc. in het land.

Nog bonter maakt onze regering het door het goedkeuren van het stichten van grote dataparken voor buitenlandse institutionelebedrijven. Vooral in de provincie Noord-Holland loopt dat nu echt uit de hand en valt de medewerking aan de realisatie van meerdere vestigingen niet meer terug te draaien. De provincie is erop tegen, maar krijgt er geen vat op, omdat het bedrijfshuisvestingen in het kader van omgevingsvergunningen betreft. De gemeente Amsterdam hanteert strenge voorwaarden, maar komt daar ook niet onderuit. Zo kan het dat in de kop van Noord-Holland alleen al 65 hectare is ingevuld met bedrijfshallen vol servers. Gehuchten als Hollands Kroon en Middenmeer spannen hierbij de kroon door het herbergen van Google en Microsoft. Middenmeer streeft ernaar zo nog eens 170 hectare te laten invullen. Let wel, dit weer allemaal ten faveure van buitenlandse organisaties. Zo wil Siemens in Zeewolde het grootste datacenter van Nederland bouwen. Ook weer een verlies van ongelooflijk veel energie- en waterverbruik, wat niet door Nederland wordt geconsumeerd en door de verdozingen grote aantastingen van het landschap met zich meebrengt. Een minstens zo belangrijk aspect wordt hierbij helemaal over het hoofd gezien, namelijk het grote verlies aan woningbouwlocaties voor nu al minstens tienduizenden woningen. Dit terwijl de grote achterstand in woningbouw ook stevig toeneemt door de buitenproportioneel stijgende bouwprijzen. Deze worden tevens voor een groot deel veroorzaakt door de nu nog niet haalbare CO2– en PAC-regels, evenals door de in het kader van regulering nieuw verplichte onhaalbare eisen om voor 70% sociaal en het middensegment te bouwen. Allemaal onnodige onherstelbare ontwikkelingen die volledig onder verantwoording van de overheid konden plaatsvinden, met als hoofdverantwoordelijke, voor wat betreft de exorbitante klimaateisen het Europese Parlement, bij monde van Frans Timmermans.

Menno Smitsloo
[email protected]
Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *