Wat kunt u regelen als u samen vastgoed bezit?

U kunt op verschillende manieren samen met anderen eigenaar zijn van vastgoed. Bijvoorbeeld als u met anderen belegt in onroerend goed of als u met vrienden een vakantiehuis op Texel koopt. Ook kan een verhuurd pand door vererving van broers en zussen gezamenlijk worden. In al deze situaties ontstaat er gezamenlijke eigendom. Wat zijn dan de spelregels?

Het is verstandig om hier vooraf goede afspraken over te maken. Dat voorkomt onduidelijkheid en ruzie. In een beheersregeling kunnen al uw wensen worden vastgelegd, afgewogen en zorgvuldig, rekening houdend met de inzichten en belangen van alle mede-eigenaren.

Afspraken
In de beheersregeling kunt u onder meer afspraken maken over wie het beheer heeft en wie tot welke voordelen is gerechtigd. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en wie voor welk deel gerechtigd is tot de huurinkomsten. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld afspraken maken voor de volgende situaties:

Wat gebeurt er als een mede-eigenaar zijn aandeel wil verkopen?

Wat gebeurt er als een mede-eigenaar komt te overlijden?

Aanbiedingsplicht en verblijvensbeding
Om te voorkomen dat u in dergelijke gevallen wordt geconfronteerd met een onbekende derde of erfgenamen kunt u een aanbiedingsplicht en een verblijvensbeding overeenkomen.

De aanbiedingsplicht houdt in dat de mede-eigenaar die zijn aandeel wenst te verkopen het eerst aan de andere mede-eigenaren moet aanbieden.

Door middel van het verblijvensbeding kan worden geregeld dat het aandeel van de overleden mede-eigenaar door de andere mede-eigenaren wordt verkregen.

Waarom?
Helaas heeft niemand het eeuwige leven en een verschil van inzicht of een ruzie kan niet altijd worden voorkomen. Het is dan ook verstandig om vooraf duidelijke afspraken te maken en vast te leggen wat er in welke situatie moet gebeuren.

Julius Bos
Kandidaat-notaris Vastgoed
TeekensKarstens advocaten notarissen
www.tk.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *