De warmtepomp blijkt niet altijd een goudklomp

Op 20 maart aanstaande vinden deze verkiezingen plaats. De Provinciale Staten kiezen daarna binnen drie maanden de leden van de Eerste Kamer. De gevolgen daarvan zullen een handicap in handelen voor het huidige kabinet betekenen, gelijk Trump ervoer, die de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden naar de democraten zag gaan. 

Zonnepanelen, elektrische auto’s en alles wat minister ‘Kwiebus’ van Economische Zaken en Klimaat, nog meer weet te verzinnen. Hij heeft er zijn baard voor laten staan om óf milieuvriendelijker over te komen, óf om niet herkenbaar te zijn als degene die al eerder als staats-secretaris van Financiën de Belastingdienst om zeep heeft geholpen. In Groningen waarschuwen ze elkaar om tijdig valium in te nemen als dat gierige mannetje de provincie weer betreedt om nieuwe leugens over schadecompen-satie voor de door gaswinning gescheurde huizen te verkondigen. Met Sinterklaas dichten ze bij hem thuis: ‘De man van twaalf ambachten en dertien ongelukken, die zo goed kan jokken’. In de pers wordt hij al ‘De brokken-piloot’ genoemd. Tegen beter weten in verdedigt hij, evenals zijn VVD-collega Nijpels, verplichte maatregelen als vergroening van de woning en elektrische auto’s, energietransitie met een mooi woord, waardoor menig huishouden financieel naar de gallemiezen zal gaan. Hierbij zonder enig voorbehoud veronderstellend dat mensen daar toch een hypotheek voor kunnen krijgen. Ik verdenk hem ervan dat hij evenals Jesse Klaver en diezelfde Nijpels ook in een huis woont dat zo duurzaam is, dat je met de energie die het verbruikt een halve arbeiderswijk (wat een woord toch) kunt stoken en verlichten. Helaas beschikt hij ook nog eens over een staatssecretaris, Mona Keijzer, die hem zal helpen de boel alleen nog maar verder overhoop te gooien. Zo moest hij uiteindelijk opbiechten dat zij er beiden naast zaten met de stellig door haar verkondigde bewering dat de burger er in lasten niet op achteruit zou gaan. Een mooi voorbeeld van haar gebrek aan empathisch vermogen, is dat mijn schoonmoeder na 65 jaar trouw op het CDA te hebben gestemd, helaas nooit meer op die partij zal stemmen. Alleen al omdat robotje Mona als lid van de Tweede Kamer ervoor pleitte om mensen van boven de 70 geen nieuwe heup meer te geven. Dit ook in het kader van bezuiniging. Wanneer de politiek tot dit soort onzin zou besluiten, levert dat binnen onze vergrijzende maatschappij in no time een half miljoen mensen op, die daardoor het huis en/of bed niet meer uit zouden kunnen komen. Moet je kijken wat dat zou kosten.

En dan nu de producten die men ons probeert te verkopen. Wanneer ik zou opsommen wie ik de afgelopen jaren niet tegenkwam, die nu plots in de zonnepanelen en/of warmtepompen handelen en daar dan kennelijk ineens alles vanaf weten, raak ik niet uitgeteld. De meesten hebben echter de klok horen luiden, maar weten niet wanneer er echt voordeel mee te behalen valt. Om een voorbeeld te noemen, de warmtepomp werkt als een omgekeerde airco. Hij staat buiten en door water af te koelen komt er warmte vrij, die dan ons verwarmingssysteem in wordt gepompt. Dat is zogenaamd heel duurzaam – want we gebruiken minder gas, waardoor heel keurig minder CO2-uitstoot plaatsvindt – maar kost vaak buitensporig veel aan stroom. 

Diezelfde stroom als waar we van kunnen verwachten dat we daar, zodra het gas wegvalt, driemaal zoveel voor gaan betalen. Alleen al omdat windmolens op land altijd veel en veel te weinig zullen opleveren. Zo’n warmtepomp geeft uitsluitend voldoen-de rendement wanneer deze gevoed wordt door voldoende zonnepanelen, het gebouw zeer goed is geïsoleerd en grotendeels over vloerverwarming beschikt. Voor een duurzaam goed functioneren, is het echter noodzakelijk deze met een hybride gasketel te combineren, omdat er niet altijd voldoende zon is en er nog geen accu’s met genoeg opslagruimte bestaan. Aangezien in ieder geval de meeste woningen van de vorige eeuw daar niet geschikt voor zijn, wordt ons dus gebakken lucht verkocht. Ik kan er persoonlijk van getuigen dat dit ook voor de meeste overheidsgebouwen geldt.

Menno Smitsloo
Reacties: [email protected]
Twitter: @MENNOSMITSLOO

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *