Slimme lokale overheden werken samen

Column Hans Biesheuvel – Voorzitter ONL voor Ondernemers.

Ondernemerschap is de sleutel voor veel maatschappelijke uitdagingen.  Helemaal binnen gemeenten. De afgelopen jaren hebben die steeds meer taken gekregen. Onder andere op het gebied van zorg, veiligheid, werk en inkomen moeten gemeenten aan de slag. Dit biedt kansen voor ondernemers, die kunnen helpen om alle ambities te realiseren.  Echter is er wel een frisse wind nodig om deze samenwerkingen op te starten.

Maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing en verduurzaming, vereisen slimme samenwerkingen. Onderwijs en onderzoek kan denkkracht leveren, ondernemers de slimme en praktische uitvoering en overheden kunnen faciliteren. Kijk bijvoorbeeld naar de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Doordat gemeenten, onderwijs en ondernemers elkaar versterken, ontstaan er tal van innovatieve ideeën en bedrijven.

Slimme lokale overheden stimuleren ondernemerschap en innovatie door samen te werken. Ondernemers zijn de afgelopen decennia te veel als geldkraan in plaats van partner gezien. Menig begroting bleef gedekt door hogere belastingen en heffingen die ondernemers mochten betalen. Maar als regels knelden,  of bestemmingsplannen niet aansloten dan gaven veel gemeenten niet thuis. Dit is niet meer van deze tijd. Overheden en ondernemers moeten vaker de handen ineen slaan.

Verstandige nieuwe gemeenteraads- en collegeleden gaan de komende tijd in gesprek mét ondernemers. Niet alleen om te kijken hoe maatschappelijke uitdagingen opgepakt kunnen worden, maar ook om te horen wat ondernemers nodig hebben. Punten die dan terug zullen komen zijn dat gemeenten hun facturen op tijd moeten betalen en niet zelf voor ondernemer moeten spelen. Op basis van dit soort punten kan een ambitieuze mkb-agenda opgesteld worden.

Iedereen heeft behoefte aan verstandig beleid en werkbare regelgeving. Hierbij moet gerealiseerd worden dat politieke keuzes directe invloed hebben op ondernemers. Besluiten over scholing zorgen voor meer of minder beschikbaar talent. Grondbeleid en keuzes over bereikbaarheid maken dat ondernemers zich wel of niet ergens willen vestigen.

Overheden moeten constant in gesprek zijn met ondernemers. Op die manier horen ze hoe beleid en regels in de praktijk uitpakken en verbeterd kunnen worden. Het is aan de ondernemers om de luiken niet gesloten te houden en kansen voor samenwerkingen te verkennen. Slim samenwerken is de toekomst van ondernemen, maar ook van besturen.


Hans Biesheuvel – Voorzitter ONL voor Ondernemers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *