Alleen ga je sneller. Samen kom je verder!

TEKST JAN VERSTEEGH, VOORZITTER VNO NCW BEDRIJFSLEVEN RIJNLAND

De oplettende lezer heeft gezien dat ik deze column mag schrijven als voorzitter van VNO NCW Bedrijfsleven Rijnland. Sinds dit jaar. U fronst nu misschien de wenkbrauwen. Toch is het zo. Achter de toevoeging van dat ene woordje ‘Bedrijfsleven’ schuilt een lang proces dat recent is afgerond en ik gebruik deze column graag om u van dat proces deelgenoot te maken.  

Ik schat zo in dat PIR u weinig tot niets zal zeggen. VNO NCW hopelijk wel. De afkorting PIR staat voor Platform Partners in Rijnland, opgericht in 1993. De toenmalige Leidse wethouder, Joop Walenkamp, stelde vast dat de stad Leiden nauwelijks contacten had in de regio. Leiden had het tijdens de decennia van de stadsvernieuwing druk genoeg met zichzelf. Een nieuwe agenda diende zich aan. In die agenda ging het om twee lijnen: een einde aan de politieke polarisatie door intensivering van de contacten tussen overheid en bedrijfsleven. En nieuwe lijnen leggen tussen stad en omgeving. Oprichting van PIR was volgens de toenmalige Leidse wethouder de manier om twee vliegen in één klap te slaan. Enerzijds de verbinding tussen overheid en ondernemers. Anderzijds een verbinding tussen de afzonderlijke delen van Rijnland. Omdat PIR niet echt een aansprekende naam bleek – ik zelf heb me jaren afgevraagd waar de afkorting voor stond – is het platform op een gegeven moment omgedoopt in ‘Bedrijfsleven Rijnland’. Een platform dat dit jaar dus 25 jaar bestaat. Voor een ‘freischwebend’ netwerk heeft het een respectabele staat van dienst als lobbyclub. Met name de lobby voor de RijnlandRoute is zeer succesvol gebleken. In al die jaren is de agenda redelijk stabiel gebleven. Het ging om drie thema’s: ruimte om te ondernemen (hectares voor bedrijventerrein), infrastructuur en arbeidsmarkt, met name de arbeidsmarkt in de techniek.

What’s new? De meerwaarde van het platform moet altijd gezocht worden in het articuleren van het regionale geluid op basis van contacten in en met de lokale verenigingen. Wanneer het aan Bedrijfsleven Rijnland is om te schakelen tussen lokaal en regionaal dan is het aan VNO NCW Rijnland om te schakelen tussen regionaal en nationaal. Vanuit die vaststelling is de laatste jaren hard gewerkt aan het samenbrengen van Bedrijfsleven Rijnland met VNO NCW Rijnland om te komen tot een organisatie gericht op belangenbehartiging voor ondernemers die in deze regio de hele keten afdekt. Van lokaal via de plaatselijke ondernemersverenigingen naar subregionaal via de koepels van de ondernemersverenigingen in de Bollenstreek – verenigd in de koepel Bedrijfsleven Bollenstreek –, ondernemersverenigingen in de Leidse regio – verenigd in koepel Leidse regio – en ondernemersverenigingen in de Rijnstreek – verenigd in Rijnstreek Koepel Beraad en uiteindelijk via VNO NCW ook landelijk. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee de belangenbehartiging ten behoeve van de ondernemers in Rijnland maximaal is geborgd. Daar bent u ook lid voor. Toch?
En hoe zit het dan trouwens met onze gemeenten in Rijnland? Voor hen geldt toch ook: alleen ga je sneller, samen kom je verder? De afgelopen jaren is ook hier hard gewerkt. Helaas niet altijd met het door ondernemers gewenste resultaat. Als ik de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen overzie, ontstaan bij mij twijfels. Gaat dat wel goed met die regionale samenwerking? Ik ben in ieder geval heel benieuwd wie de nieuwe Joop Walenkamp zal zijn. Of zit die in het Provinciehuis?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *