Hoe Leiden de WOZ van de gebouweneigenaren cultuurloos verkwanselt

35 jaar geleden richtte ik binnen het stationsgebied de bedrijfsmatige belangenvereniging Leiden Centraal op. Als ontwikkelaars en eindgebruikers waren wij onafhankelijk van de gemeente en bemoeiden we ons met zaken als de aanleg van de tunnel, maar ook met de stedenbouwkundige invulling van het gebied van de Willem de Zwijgerlaan tot en met het Bio Science Park. De Kamer van Koophandel, de NS en de gemeente participeerden.

Nu vindt de zeggenschap andersom plaats. Zo bestaat sinds enkele jaren voor een veel kleiner gebied het Business Platform Schipholweg. Daar neemt overigens bijna geen bedrijf van buiten die weg meer aan deel. Zo ook niet van de Stationsweg, want die zou te ver weg liggen. De onafhankelijkheid is echter ook verdwenen. Immers, de financiële bijdragen zijn nu zogenaamd voornamelijk afkomstig van de gemeente Leiden, via het Ondernemersfonds. Niets is minder waar, maar daar kom ik op terug. Een en ander leidde er namelijk naar toe dat er minder door de gemeente naar de ondernemers wordt geluisterd. Toen zij bijvoorbeeld na ruim 30 jaar om eindelijk eens wat kunst in de openbare ruimte van de Schipholweg vroegen, werd daar afwijzend op gereageerd. Zelfs een door hen gewenst en door derden gesponsord initiatief ter schenking en plaatsing van een bronzen beeld, de noeste werker, is door de afdeling kunst negatief beoordeeld. Met als argument dat het beeld prima is, maar dat de kunstenaar, omdat hij ondernemer is, niet ook professioneel beeldend bezig kan zijn. Gewoon machtspelletjes van een, bij Leidse kunstenaars, als niet objectief de praktijk uitoefenende, overgebleven ambtenaar van de vroegere Kunstuitleen? Absolute waanzin natuurlijk, er lopen zoveel mensen rond die in meer dan één discipline uitblinken. Waar cultuurwethouder Robert Strijk halverwege 2016 zei te ijveren voor meer kunst in het Leidse straatbeeld, en daarbij per voorjaar van 2017 een kunstnota aankondigde, heeft hij deze nu eindelijk door de gemeenteraad. Helaas met een beperkt budget, niet structureel en niet geldend voor nieuwe kunst. Zo moet ook het Cultuurfonds Leiden roeien met de riemen die het heeft. De gemeente draagt ook daar te weinig bij en het fondsbestuur beschikt niet over doeners.

En nu weer terug naar AF. Het Ondernemersfonds bestaat door een verplichte extra bijdrage van ons als gebouweneigenaren in de vorm van de WOZ. De enige kunst die wij zien, is een jaarlijks na de 3 October-viering te verwisselen beeld op het Schuttersveld. Of wij de verschijning daarvan nu passend of niet vinden, maakt niets uit. Beelden in Leiden mag hierbij als uitvoerende partij namens het Business Platform Schipholweg goede sier met onze centen maken. Het bepaalt dan ook telkens weer waar we mee worden opgescheept. Kunt u het nog volgen? Zo stond er tot eind vorig jaar, pal voor onze deur, een soort duivelsfiguur in de middenberm. Business Platform Schipholweg vindt dat allemaal goed, zogenaamd ook namens ons. Sterker nog, het organiseert vanuit onze voornoemde middelen ook borrels met happen op de Kerstmarkt aan de Nieuwe Rijn en Leiden Culinair, ondernemerschapscompetities voor studenten en andere evenementen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Op het bedrijventerrein Rooseveltstraat is het wel gelukt de WOZ-bijdrage in onder andere parc management om te zetten.

Begin dit jaar vond er binnen het gebied, op initiatief van het Platform, een zelfreflecterende bijeenkomst plaats, waaraan diverse gerenommeerden, onder wie stedenbouwkundige Riek Bakker, deelnamen. Het zou een dialoog over De toekomst worden. Ondanks de oproep van mevrouw Bakker om de zaken rigoureus aan te pakken, leverde de vergadering niets op, behoudens de vaststelling dat de Schipholweg al sinds jaar en dag alleen maar achteruitgaat. Dit ondanks, of juist dankzij, de alles wegdrukkende Achmea- gebouwen. De helft van het gebied is zo in voorbereiding tot transformatie naar wonen. Vanuit de gemeente werd gemeld dat er geen eigen andere plannen bestaan. Waar komen we dan wel voor bij elkaar? Volgende maand komt er een vervolg met werkgroepen. Dat is voor de Schipholweg jaren te laat. Het accent van het kantorengebied zal hierdoor dan ook nog meer op het Schuttersveld en het Stationsplein komen te liggen.

En de kunst? Er werd door enige deelnemers gesuggereerd om openbare kunst aan het gebied toe te voegen, maar daar heeft de gemeente dus ook nu geen potje voor, terwijl het bestuur van het Platform onze WOZ-afdrachten gewoon binnen andere gebieden mag blijven investeren.

Menno Smitsloo
Reacties: [email protected]
Twitter: @MennoSmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *