Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders: “Persoonlijk contact brengt je het verst”

Samen met Jurjen van Dijk en Michael Pijnenburg leidt Barbara ter Kuile het Leidse gerechts-deurwaarderskantoor Buik & Van der Horst, een bedrijf met 25 medewerkers dat een kleine 25 jaar geleden werd opgericht. Een interview met Barbara ter Kuile over het vak van gerechtsdeurwaarder. “Je moet over een groot inlevingsvermogen beschikken.”

Waarom wordt iemand gerechtsdeurwaarder?
“Tijdens mijn studie rechten ben ik begonnen met werken bij een deurwaarderskantoor van een tante. Sinds 2000 werk ik bij Buik & Van der Horst in Leiden waar ik zo’n twaalf jaar geleden partner ben geworden. Een deurwaarder doet meer dan onbetaalde rekeningen incasseren. Er zit ook een sociale component in. In dit vak krijg je een brede kijk op de samenleving. Je hebt met allerlei instanties te maken, zoals de sociale diensten van gemeenten, de daklozenopvang en wijkagenten. Maar hoe ‘zielig’ het soms ook is, uiteindelijk is het onze taak om geld dat niet betaald is, alsnog zo snel mogelijk binnen te halen, liefst zonder te procederen, want dat is kostbaar, voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. In dat spanningsveld balanceren wij. Iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft. Als zodanig vervullen we een belangrijke rol in het economisch leven.”

Voor wie werken jullie?
“Voorheen werd ons werkgebied door de overheid beperkt tot Leiden en de omliggende gemeenten. Maar dat is op een gegeven moment vrijgegeven, waardoor we zo langzamerhand in de hele Randstad actief zijn. We werken voor de Rijksoverheid, voor gemeenten, voor kleine en grote bedrijven en voor particulieren. Het kan gaan om een alimentatie of een studieschuld die niet wordt betaald, maar ook om een tandartsrekening. De schuldenproblematiek is de laatste jaren toegenomen als gevolg van de econo-mische crisis en doordat de maatschappij ingewikkelder is geworden. Een crisis lijkt misschien gunstig voor bedrijven als de onze, maar dat is het niet. Het wordt dan namelijk ook moeilijker om openstaande rekeningen te incasseren.”

Hoe ziet de werkdag van een gerechtsdeurwaarder eruit?
“Op een reguliere dag rijdt de gerechts-deurwaarder een route langs zo’n dertig tot veertig adressen. We reiken documenten uit zoals dagvaardingen om voor de rechter te verschijnen, vonnissen van de rechtbank en dwangbevelen om te betalen. We proberen om het geld direct te incasseren, maar er is vaak ook ruimte voor het treffen van betalingsregelingen. Ook kunnen we beslag leggen op het salaris via de werkgever, die wettelijk verplicht is om hieraan mee te werken. Hoewel het wettelijk niet verplicht is om de documenten in persoon uit te reiken – we mogen deze ook in de brievenbus achterlaten – is dat wel onze insteek; we zijn geen postbode. We gaan langs om contact te maken, zijn neutraal en onafhankelijk en leggen duidelijk uit waar het om gaat. Elke dag is anders; je weet nooit wat je achter de voordeur aantreft.”

“Verder handelen de gerechtsdeurwaarders op kantoor administratieve zaken af voor allerlei instanties en opdrachtgevers. Ook stoom afblazen is belangrijk. Ze moeten hun verhaal kwijt kunnen, want het gaat soms om schrijnende gevallen. Bovendien koppelen onze mensen die buiten zijn, zaken terug naar onze medewerkers op kantoor. Want er moet een goed samenspel zijn tussen binnen en buiten, zodat wanneer iemand belt hij of zij een medewerker aan de lijn krijgt met verstand van zaken en kennis van het dossier. Dit zorgt voor korte lijnen, zowel naar schuldenaren als naar opdrachtgevers, met als resultaat dat zo’n 80 tot 85 procent van de rekeningen uiteindelijk alsnog betaald wordt.”

Is het een gevaarlijk beroep?
“Bij mensen met psychische problemen kan het soms onveilig zijn, maar meestal blijft het beperkt tot verbale agressie, wat trouwens wel vaker voorkomt dan voorheen. We krijgen onder andere anti-agressietrainingen en trainingen in com-municatie. En we houden de mensen die voor ons kantoor op pad zijn, goed in de smiezen. Mensen hebben een bepaald beeld van deurwaarders: dat zij met geweld deuren openbreken. Natuurlijk gebeurt dat weleens, maar dat is niet aan de orde van de dag. Zo doen wij bijvoorbeeld ontruimingen, al valt dat bij ons met zo’n twintig keer per jaar qua aantal wel mee. Een ontruiming is nooit leuk. Maar voordat we hiertoe overgaan, is er al heel veel aan voorafgegaan. Daarnaast leggen we bijvoorbeeld beslag op huisraad, maar het kan ook gaan om het in beslag nemen van een auto of een domein-naam of het doorlichten van een pc.”

Tot slot: over welke competenties moet een gerechtsdeurwaarder beschikken?
“Naast een specifiek hbo-diploma voor gerechtsdeurwaarder moet hij of zij beschikken over een groot inlevingsvermogen. Mensen die denken dat dit niet nodig is, vergissen zich. Je krijgt terug wat je geeft aan de deur. Persoonlijk contact brengt je het verst, ook al omdat je regelmatig met dezelfde mensen te maken hebt. Werk je niet op die manier dan snijd je jezelf gruwelijk in de vingers.”

Buik & Van der Horst
Gerechtsdeurwaarders
Boommarkt 3a
2311 EA Leiden
T 071 516 10 10
www.buikenvanderhorst.nl
[email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *