Van Leeuwen Valkenburg Infra: “Complexe projecten zijn de krenten in de pap”

Van Leeuwen Valkenburg is civiel aannemer in de breedste zin van het woord: damwanden, beschoeiingen, vlonders, steigers, rioleringen, wegenbouw en waterpartijen. “Complexe projecten zijn altijd weer een uitdaging. ’s Avonds in bed denk ik dan weleens: hoe zullen we dat nu weer aanvliegen?”

“Nadenken over het oplossen van uitdagingen die op je pad komen, en dan vooral complexe projecten: dat zijn de krenten in de pap,” zegt Willem van Leeuwen van het gelijknamige aannemersbedrijf uit Valkenburg, als hem gevraagd wordt naar het mooie van zijn werk. “Ik ben een man van de praktijk en vind het leuk om vanuit die invalshoek te sparren en mee te denken met andere betrokkenen bij een project, bijvoorbeeld in bouwteams. Daar steek ik graag energie in.”

25.000 kuub grond
Die projecten zijn er genoeg. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers en zorginstellingen is Van Leeuwen regelmatig bij grootschalige projecten in de regio betrokken. Een recent voorbeeld is het project Hooghkamer in Voorhout, waar binnenkort een woonwijk met 877 huizen en een park uit de grond wordt gestampt. “Met onze grootste machines hebben we recentelijk gedurende een halfjaar meer dan 25.000 kuub grond verplaatst ten behoeve van watercompensatie en extra waterberging,” vertelt Van Leeuwen niet zonder trots. “Maar we doen zeker ook het fijnere werk. Zo hebben we bijvoorbeeld in de Katwijkse wijk Rijnsoever kilometerslange natuurvriendelijke oevers aangelegd, dwars door de hele wijk heen.”

‘Natuurvriendelijke oevers’. De term is gevallen. “We voeren dit soort projecten uit in opdracht van gemeenten, maar het is het Hoogheemraadschap van Rijnland dat dit initieert, onder ander met behulp van subsidies,” legt Willem van Leeuwen uit. “Dat deze oevers worden aangelegd, heeft niet alleen met het milieu te maken, maar ook met de veiligheid. Door de toegenomen regenval is extra waterberging nodig. Door de taluds te verlagen en te verbreden, kan er extra water worden opgevangen. Zo houden de omwonenden droge voeten.”

Infiltratiebuizen
Een andere ontwikkeling, waar Van Leeuwen al een jaar of tien regelmatig bij betrokken worden, is het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool om overbelasting van de waterzuiveringsinstallaties te voorkomen. Dit gebeurt in het kader van water scheiden bij de bron en rechtstreeks regenwater lozen op het oppervlaktewater of infiltreren in de bodem voor extra berging door middel van zogeheten infiltratiebuizen. Met deze methode besparen gemeenten geld dat zij anders aan Rijnland moeten betalen aan heffing voor het gebruik van de waterzuiveringsinstallaties. Tegelijkertijd bieden ze daarmee extra bergingscapaciteit voor Rijnland. Willem van Leeuwen, afsluitend: “Met dit soort projecten kunnen wij bijdragen aan een efficiënter waterbeheer.”

Van Leeuwen Valkenburg Infra
Zonneveldslaan 4
2235 SC Valkenburg
T 071 – 407 28 50
E [email protected]
I www.vanleeuwenvalkenburg.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *