Nieuwe dijkgraaf Rogier van der Sande: “Ik ben aangenaam verrast door de initiatieven van bedrijven”

Sinds 1 september 2017 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe dijkgraaf: Rogier van der Sande. Hiervoor was de 50-jarige VVD’er onder andere lid van GedeputeerdeStaten van Zuid-Holland (2011-2017) en gemeenteraadslid (1995-2002) en wethouder in Leiden (2000-2006). Een interview.

Hoe is de eerste maand bij het hoogheemraadschap van Rijnland verlopen?
Rogier van der Sande, lachend: “Buitengewoon goed. De eerste weken van september regende het, dus tijdens mijn kennismakingsbezoeken aan de medewerkers in het veld ben ik meteen flink natgeregend.”

Wat viel u het meest op in die eerste maand?
“Dat er keihard gewerkt wordt en dat iedereen gericht is op het fixen van de klus. Rijnland is een professionele organisatie met een hoog technisch gehalte, met zo’n zevenhonderd mensen die stuk voor stuk bereid zijn de schouders eronder te zetten, zowel op kantoor als in het veld. Dat tekent de organisatie. Waar Nederland groot in is, in watermanagement, dat vind je bij de waterschappen. Ik kom uit het openbaar bestuur en ken dat dus goed. Wat me bij Rijnland vooral opvalt, is het clubgevoel bij de mensen. Het is nog net geen familiegevoel, maar het komt er dichtbij.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Rijnland?
“Ik zit nog middenin mijn inwerkperiode en ben nog bezig met mijn kennismakingsronde langs onder andere burgemeesters, veiligheidsregio’s en belangengroeperingen van onder meer agrariërs en het milieu. Maar wat je in het algemeen kunt zeggen, is dat wij ook de komende jaren zorgen voor schoon water en droge voeten. Wat iedereen wel weet, is dat als gevolg van de klimaatverandering periodes met hoosbuien en veel water worden afgewisseld door warme, droge periodes. De extremen worden groter en op beide moeten we ons samen met andere overheden, met name gemeenten, voorbereiden. Als er te veel water is, moeten we zorgen dat het water weg kan dankzij waterberging en goed functionerende riolen. In periodes met aanhoudende droogte moeten we waken voor het uitdrogen van veendijken. Daarvan moeten we mensen bewust maken en dat is geen gemakkelijke taak. Ik ben daarbij het boegbeeld. Bewustwording proberen we te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, in onze contacten met bedrijven en ondernemersverenigingen en via de pers.”

Hebt u al kennis gemaakt met bedrijven in de regio Rijnland?
“Ik ben – in mijn nieuwe functie – nog niet bij bedrijven binnen geweest, maar ik ben ze al wel tegengekomen tijdens mijn bezoeken. Een nadere kennismaking gaat nog wel gebeuren. We gaan graag met bedrijven uit de regio aan de slag. Een voorbeeld: met Heineken in Zoeterwoude werken we samen in het project ‘Groene Cirkels’, waarbij Heineken streeft naar het honderd procent circulair maken en verduurzamen van de bedrijfseconomische activiteiten de komende jaren. Onze grootste opdracht is het hoofd bieden aan de effecten van klimaatverandering, zoals ook op Prinsjesdag was te horen met de presentatie van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Dat kunnen we alleen samen met partners realiseren: gemeenten, maar ook bedrijven en instellingen. Daarom zoeken we de samenwerking, bijvoorbeeld met Naturalis en het Bio Science Park in Leiden.”

Hoe verloopt de samenwerking met het bedrijfsleven?
“Ik ben aangenaam verrast door de initiatieven van bedrijven. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid en liefst doen ze er zelfs nog een schepje bovenop. Zo gaat NedCargo, een logistieke dienstverlener in Alphen aan den Rijn, een vijf hectare groot gebied inrichten voor waterberging ter compensatie van de bouw van een nieuw distributiecentrum, dat ook ruimte biedt aan natuur, recreatie en educatie. Dit bedrijf gaat daarmee dus verder dan alleen het compenseren van de wateropvang. Zo wordt één en één drie.”

Wanneer is uw eerste termijn van zes jaar geslaagd?
“Als het bewustzijn en het draagvlak zijn gegroeid om meer te doen op het gebied van waterbeheer. Maar dat is niet zomaar geregeld. Het besef moet er zijn dat iedereen daar zelf iets aan kan doen. We kunnen het alleen samen.”

Tot slot: veel bedrijven in de regio Rijnland werken voor het hoogheemraadschap. Hoe komt de selectie van leveranciers tot stand?
“We willen graag met zoveel mogelijk bedrijven uit onze regio samenwerken, maar we hebben ons wel te houden aan de aanbestedingsregels. Het belangrijkste criterium bij het selecteren van leveranciers is kwaliteit, met daarnaast natuurlijk een goede prijs.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *