Regionale samenwerking: een must

Het blijft moeilijk, over je eigen schaduw heen stappen. Net zo lastig als je eigen status loslaten. Maar toch is dat wat moet als verschillende gemeenten in één regio samenwerken. We kennen natuurlijk het samenwerkingsverband Holland-Rijnland, dat qua regio bijna helemaal samenvalt met het verspreidingsgebied van het mooie blad waarin deze column verschijnt.  

JAN VERSTEEGH, VOORZITTER VNO/NCW RIJNLAND

Ik werd onlangs tijdens een debatavond in Voorschoten weer eens met de spreekwoordelijke neus op de harde feiten gedrukt. Ik mocht deze avond leiden, die was georganiseerd door de ondernemersverenigingen van Voorschoten en  Wassenaar. Maar ook de ondernemersvereniging BV Leiden stond op het podium. Alvast een mooi voorbeeld van hoe het kan. Maarja, voor ondernemers is het niet zo moeilijk: zij hebben als eerste baat bij regionale samenwerking en afstemming. Hoe minder loketten hoe beter. Ook: hoe meer eenheid van beleid hoe beter. En wat dacht je van eenheid van belastingbeleid als het gaat om gemeentelijke heffingen zoals de OZB. En wie doet er wel en niet aan erfpacht? Dat is ook zo’n vraag.

Pak daar nog eens bij de indeling van Veiligheidsregio’s en de Politieregio’s. Die lopen om te beginnen al dwars door het samenwerkingsverband tussen Wassenaar en Voorschoten, zo mooi genaamd naar het kasteeltje Duivenvoorde. Heeft u een productiebedrijf in Wassenaar dan komt de Brandweer Haaglanden controleren. Zit u even verderop in Voorschoten dan is dat Brandweer Hollands-Midden. Hoe gaan we om met die loketten?

Pfoe, allemaal vragen, allemaal zaken die historisch zijn gegroeid en natuurlijk met reden. Maar ondernemers staan te springen om helderheid. En dat niet alleen. Een sterke, consistent bestuurde regio geeft ondernemers meer kansen dan een versnipperd bestuur. Onze regio, rijk aan ondernemers, kan en moet nog veel meer een broeiplaats zijn voor onderwijs en innovatie, kan en moet nog veel meer springplank zijn naar succes, nationaal en internationaal.

Bestuur en bestuurders moeten wel samenwerken. Dat gebeurt al maar nog op te weinig gebieden, te weinig integraal. Hechter samenwerken betekent plaats maken, keuzes maken, elkaars lasten dragen, taken en schaarse middelen verdelen. Het de een gunnen om te specialiseren, opdat de ander zich op iets anders kan toeleggen. Vergelijk het met huisartsenpraktijken. Daar wordt tegenwoordig hecht samengewerkt tussen de artsen binnen een gemeente of stadsdeel en er zijn specialisaties ontstaan bij de huisartsen zelf of bij de praktijkondersteuners, die goede zorg letterlijk weer een stuk dichter bij huis brengen. Zo kan het ook gaan bij regionaal bestuur. Het internet zorgt ervoor, dat we minder afhankelijk zijn van de plaats waar het spreekwoordelijke “loket” zich bevindt, maar de afstanden zijn nooit te groot voor persoonlijk contact. Waarbij het ook nog zo kan zijn dat functionarissen van of namens het openbaar bestuur naar de ondernemer toe komen. Wij ondernemers zoeken toch ook onze klanten op, of niet soms?

De avond in Voorschoten verliep constructief. Iedereen, ook de aanwezige bestuurders, voelde de urgentie dat er iets moet gebeuren. Een next step in het openbare bestuur in onze regio is ophanden. Nauwere samenwerking, betere afstemming. Gemeenten in de Rijnstreek: wees onze springplank voor succes!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *