Het stationsbussenstandplaats- dilemma: de centen of de burger?

Hoe moeilijk kun je het hebben? Kiezen we voor het geld of weer een halve eeuw veiligheid en gemak voor de regio Leiden? Deze vraag stel ik mezelf rond de plannen van het College van B&W Leiden, om het bestaande busstation van de stadszijde naar de Bargelaan aan de zeezijde te verplaatsen. Het is overigens maar de vraag of wij daar als burgers een stem in krijgen. Natuurlijk is die locatie nu al te klein, ook als het parkje en de monumentale beeldbepalende Villa Antoinette daarvoor moet worden gesloopt. Als het aan mij ligt, komt het busje nog niet zo. 

Onderweg terug na de overhandiging van zijn unieke boek ‘Leidse achternamen en Leidenaars van naam’ door Professor Piet van Sterkenburg aan burgemeester Henri Lenferink, raakte ik in gesprek met de taxichauffeur van De Groot. Ik vroeg hem wat hij vindt van het voornemen om het Leidse busstation aan de achterkant van het station te vestigen. Hij antwoordde: “Ik weet niet uit wiens kronkelige brein dat stupide idee is ontstaan, ik heb niet zo’n kaart om daar zo via de stationspoortjes naartoe te lopen. Verder is het er nu al te klein en gaan de mensen die iemand moeten ophalen, maar ook de taxi’s en de bussen, elkaar daar vreselijk in de weg zitten. Maar je moet niet denken dat de burgemeester of wethouders 

zoiets beslissen hoor. Dat komt zomaar van een paar van die linkse geitenharenwollensokken ambtenaren af. Zo vonden die een paar jaar geleden ook dat het gemeentebestuur van Leiden zich, na tientallen jaren goed door ons bediend te zijn, voortaan milieuvriendelijk door een taxibedrijf uit Noordijk met elektrische wagens moest laten rijden. Natuurlijk kost dat veel meer geld, alleen al door de driedubbele voorrijdafstand in kilometers daarvandaan. Een ding wil ik wel kwijt, en dat mag ook wel eens gezegd, burgemeester Lenferink was er helemaal ziek van en had geen grip op die ambtelijke beslissing. Hij nodigde ons, de chauffeurs die het meest voor hem gereden hadden, dan ook persoonlijk uit voor een diner, om ons te bedanken en afscheid te nemen. De grap is overigens dat het betreffende bedrijf inmiddels bijna al die dure auto’s eruit heeft gegooid. Ik denk dat de verplaatsing van die bussenstandplaats nu ook weer niet door het gemeentebestuur zelf is verzonnen.”

De wereldberoemde DJ Armin van Buuren windt zich enorm over de plannen op en stelt dat hij zich daarbij weggezet voelt als een zeurende bewoner, onder de vermelding dat hij op deze manier niet weet of hij nog wel ereburger wil zijn. “Ze gaan van mij horen” sprak hij onlangs dreigend. Als gebouweneigenaar vind ik het een dilemma. Wij bezitten immers meerdere kantoorbelangen aan de stadszijde van het station. Een pleinvorming met winkels, horeca en wonen daar, zou sterk waardevermeerderend voor ons gebied werken. Maatschappelijk vind ik het huidige plan echter een drama. Honderd busbewegingen per kwartier zouden zich straks denderend door die smalle Rijnsburgerweg voordoen. Levensgevaarlijk en ook nog sterk milieuvervuilend. Stel je de situatie daar eens voor met al die fietsers, onder wie elke werkdag veel schoolkinderen, die zich ook nog eens door het Rijnsburgertunneltje naar de stad moeten wringen. Voor (regionale) buspassagiers wordt de gang naar het centrum zo te ver en gecompliceerd. Voor die regio wordt ook de voetganger vanuit de nieuwe Lammermarktgarage (600 auto’s) belemmerd, aangezien op de Beestenmarkt plots tweerichtingsverkeer voor bussen wordt ingevoerd.

Ronduit treurig is het dat er geen grondig onderzoek naar alternatieven heeft plaatsgevonden. De Jumbolocatie, hoek Stationsplein/Stationsweg zou volgens de geleerden met een te stichten ondergronds busstation de tweede mogelijkheid zijn. Deze kans is echter recent al vergeven, omdat daar ‘De Geus’, een bioscoopcentrum en winkels gerealiseerd gaat worden. Waarom wordt er niet aan de locatie van het oude Belastingkantoor in combinatie met een andere inrichting van de verkeersafwikkeling voor het gebouw gedacht? Zo zijn er meer mogelijkheden, waarbij niemand het nog over een nieuwe locatie van de huidige taxistandplaats voor het station heeft. Tegen verplaatsing van het busstation naar de zeezijde zijn in ieder geval: Streekvervoerder Arriva, Reizigersclub Rover, De Fietsersbond, CDA, GroenLinks, De Historische Vereniging Oud Leiden, scholen, wijkverenigingen en buurtbewoners. De provincie Zuid-Holland en D66, de grootste partij van Leiden, zijn ook niet enthousiast en eisen uitstel en heroverweging. Het moge duidelijk zijn dat mijn dilemma eigenlijk van het begin af aan al niet bestond. Zowel hart als verstand geven dan ook aan dat het thans nog voorliggend plan in het belang van onze toekomst nooit mag worden uitgevoerd.

Menno Smitsloo
Reacties: [email protected]
Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *