Omgekeerde discriminatie

Er bekruipt mij de laatste tijd steeds vaker een gevoel van grote onrechtvaardigheid, maar ik ben er nog niet achter of dat terecht is. Ik werd er weer mee geconfronteerd nadat onze dochter was afgestudeerd.

Uw en onze kinderen kunnen het nog zo goed doen, een baan ligt er niet zo gauw in het verschiet. De pijn zit hem er in dat onze overheid hen dan in de kou laat staan. Immers, als beloning voor het volgen van een opleiding, komen zij, zolang zij geen vast dienstverband van minstens een half jaar hebben doorlopen, niet in aanmerking voor een uitkering of zorgtoeslag, laat staan voor een woning. Vluchtelingen worden hier wel direct aan geholpen. Dit jaar komen er weer 95000 bij. Hoe leggen we dat onze kinderen uit, zonder dat zij zich daardoor gaan afzetten tegen degenen die daadwerkelijk in nood verkeren en door ons moeten worden opgevangen?

Die nood, daar gaat het nu juist om. Denkt u nou werkelijk dat de mensen die hier uit de oorlogsgebieden worden opgevangen, degenen zijn die lopen te klagen over de kwaliteit van de huisvesting, het voedsel, het internet, of wat dan ook? Natuurlijk niet, wanneer de bommen eindelijk niet meer om je heen exploderen en je niet meer opgejaagd, of nog erger, beschoten wordt, dan ben je met alles blij wat er aan veiligheid wordt aangeboden. Volgens mij betreft het wat de ontevreden raddraaiers betreft, dan ook helemaal geen vluchtelingen, maar oplichters met economische motieven, die zichzelf hier in de maalstroom van de echte slachtoffers naar binnen hebben gesmokkeld. Dit kon wel eens het grootste percentage van de nieuwkomers betreffen. Wij oefenen namelijk een waardeloze controle uit, met ook nog eens open grenzen. Zo komen hier Oekraïners uit Ivano-Frankivsk, het veilige westen van Oekraïne, om even te blijven en dan weer met een terugkeerpremie van 3450 euro te vertrekken. De echte vluchtelingen worden hierdoor in ruimte, geld en sympathie gedupeerd.

Het beeld is toch al vertekend, omdat de politici werkelijk alles verzinnen om met de huidige megalomane opvang goede sier te maken. PvdA-leider Samson trok eerst alles uit de kast om zo’n uitgebreid mogelijke opvang, waaronder huisvesting, kapitaalsverstrekking en onderwijs te verzorgen. Nu de verkiezingen voor een nieuw parlement steeds dichterbij komen, gooit hij plots het roer om, door het standpunt van Geert Wilders te stelen. Immers, op het partijcongres waarschuwde hij er plots voor dat een te grote toestroom van vluchtelingen onbeheersbaar is en de gemeenschap uiteen doet vallen. Gelijk zijn partij denk ik dan. Hoe triest is het met Europa gesteld? Angela Merkel deed het zo goed, maar nu gooit zij in één keer haar hele carrière kapot, door 1,8 miljoen mensen en meer in haar land toe te laten en ook de andere landen in Europees verband tot (te) grote ongecontroleerde opvang te mobiliseren. Door de fijne regels die datzelfde Europa bepaalt, mogen wij de eveneens bij ons binnengekomen 30 oorlogsmisdadigers niet uitzetten.

Wat heeft dit alles met onze kinderen te maken, zult u zeggen. De vluchtelingen zouden wanneer de thuissituatie weer veilig is, naar huis moeten terugkeren. De nep-slachtoffers zullen er sowieso alles aan doen om een verblijfsvergunning te krijgen en ook hun familie naar ons Walhalla te halen. Wanneer onze kinderen pas op de plaats moeten maken om hulp aan wantoestanden mogelijk te maken, sta ik daar achter, maar niet zoals dat nu gebeurt. Zij verdienen, mits nodig, ook tijdelijke financiële ondersteuning als zij op eigen benen willen komen te staan. Die kan niet iedere ouder bieden. Leg ze maar eens uit dat er voor hen geen middelen beschikbaar worden gesteld, terwijl ze ook in de krant kunnen lezen dat er bijvoorbeeld in deze tijd aan KPN topman Eelco Blok over 2015 een bonus van één miljoen cadeau wordt gedaan. Zij zullen zo hun arbeidzaam leven met een achtergesteld gevoel van discriminatie aanvangen.

Menno Smitsloo, Eigenaar Smitsloo Groep
Reacties: [email protected] 
Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *