Prinsjesdag 2015 en ministeriële respectloosheid naar ondernemers

Wanneer je een bedrijf runt, moet je sparen, dus altijd weerstandskapitaal achter de hand hebben, zowel zakelijk als privé. Een echt veilig bedrag, waarmee je geen aandelen koopt, of andere ongewisse beleggingen doet. Immers, iedere ondernemer maakt door de jaren moeilijke perioden mee. Op de momenten, wanneer er juist extra geïnvesteerd moet worden, wil je niet chantabel zijn voor de bank, maar ook privé niet omvallen, want dan gaat alles onderuit. Door deze mentaliteit bestaan er in ons land nog echte familiebedrijven, die generatie op generatie werden overgedragen, aan honderdduizenden werkgelegenheid bieden en vele toeleveranciers en dienstverleners in stand houden. In het groot de Fenteners en Heinekens, maar juist ook uit het midden-en kleinbedrijf.

We maken nog steeds een periode van recessie mee. Toch verkeert het kabinet in staat van euforie, door te blijven beweren dat het zo goed gaat. Om een wit voetje te halen, worden potten van steeds honderden miljoenen gevonden, om her en der uit te delen. Dit zijn dan wel de laatste stuiptrekkingen van deze regering, want nog één dissident en de coalitie is de meerderheid van 76 in de Tweede Kamer kwijt. Toch een lachertje natuurlijk, want volgens de actuele opiniepeilingen zouden VVD en PvdA bij verkiezingen nu, samen geen 40 zetels meer binnenhalen. In de Eerste Kamer is het gezamenlijk getal van 30 tot 21 gereduceerd. Zo wordt het land nu op drijfzand bestuurd, omdat ook met de steun van de gedoogpartijen D66, SGP en de ChristenUnie, geen meerderheid meer gevormd kan worden. Ooit kon dat met Wilders erbij wel, maar ja, die mag ons er niet op wijzen dat we kwalijke cultuurverschijnselen moeten tegenhouden en ons niet door Europa moeten laten ringeloren. Ondertussen loopt het hier economisch dus helemaal nog niet zo goed. Het gaat me te ver om alles nu maar op te hangen aan een positieve ontwikkeling in de verkoop van woningen tegen dumpprijzen en de export. De werkloosheid die sinds 2008 van 300.000 naar ruim 600.000 is opgelopen, neemt ietsje af, maar is zo fragiel als de wisselende buien van Poetin zijn, of hoe hard Griekenland weer begint te huilen.

Een wat lange inleiding om naar het drama van dit moment toe te werken, want wat gebeurt er nu? Sinds het ontstaan 14 jaar geleden, is er hevige kritiek op de vermogensrendementsheffing als onderdeel van het belastingstelsel. Als heffing wordt er van uit gegaan dat de burger over het verschil tussen bezittingen en schulden, 4 % rendement behaalt, waarvan dan 30 % inkomstenbelasting wordt geheven. 1,2 % dus van het belastbaar inkomen uit vermogen. PvdA Minister Dijsselbloem, ja hij die ons met de bijdrage aan Europa een rad voor de ogen draaide, heeft nu verzonnen dat er boven de één miljoen euro, in plaats van de huidige al veel te hoge 4 %, voortaan van een te belasten behaald rendement van 5,5 % uitgegaan moet worden. Want, zo oreert hij uit de losse pols: ‘De rijken maken met geld altijd een hoger rendement’. Onverantwoordelijke waanzin, want wanneer je over kapitaal moet kunnen beschikken, houd je het in deposito, en krijgt dan hooguit 1%, nog los van de inflatie. Naar de pers wordt gladjes beweerd dat iedereen er na Prinsjesdag op vooruit gaat. Volstrekt gelogen, want 300.000 gaan er door deze maatregel nog meer op achteruit. Meest wel de investeerders waar we het van moeten hebben. Wanneer je een beetje onderneming drijft, behoor je al gauw tot deze groep. Het betreft geld wat is verdiend en gespaard, dus waar al belasting over is betaald. Zeker de VVD zal dat nog meer stemmen gaan kosten. De echte renteniers zijn ambtenaar, met een welvaartsvast pensioen.

Zo beloofde PvdA Minister Jet Bussemaker, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij haar aantreden, Nederland nog slimmer en creatiever te maken. Nou, dat hebben we dichter bij huis gezien. Naar verluidt ging van de veertig miljoen euro, die zij dit jaar, om het ROC Leiden te redden, beschikbaar stelde, tweeëndertig miljoen naar de gebouweneigenaar, die toen trots kon melden de huur met twee miljoen te hebben verlaagd. Nagenoeg niets dus naar het onderwijs. Diezelfde eigenaar zou voornemens zijn om met dat geld onder andere 18.000 m2 leslokalen bij het station om te bouwen tot kantoorruimte. Verder zou hij zijn stenen slim, onder de titel statutaire marktpartij ten dienste van ROC, gefinancierd hebben bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Tegen circa 1% rente dus, in een tijd waar de andere vastgoedbeleggers, in dat toch al zo door teveel dreigende nieuwe leegstand binnen dat gebied, zich tot circa 6 % moesten verplichten. Dit heeft alle schijn van ongeoorloofde staatssteun, die sowieso terug-gedraaid dient te worden indien het ROC vertrekt. Een respectloze behandeling en valse concurrentie jegens de gebouweigenaren die hun bezit en het gebied kwalitatief in stand houden.

Menno Smitsloo
Eigenaar Smitsloo Groep
Reacties: [email protected]
Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *