Vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering

Vanaf 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor vrijwilligerswerk met een WW-uitkering. Zo is ondermeer vastgelegd bij welk soort organisaties, met behoud van WW, vrijwilligerswerk is toegestaan. 

Maatschappelijke organisatie

Om de WW-uitkering te behouden moet het gaan om maatschappelijke organisaties die een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een SBBI-status (Sociaal Belang Behartigende Instelling) hebben. U moet dan denken aan kerken, musea of sportverenigingen etcetera.

Werk door vrijwilligers
Een andere voorwaarde om met behoud van een WW-uitkering vrijwilligerswerk te doen is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. In principe moet dit soort vrijwilligerswerk al langer bestaan dan 1 jaar. Bij nieuw vrijwilligerswerk moet er gekeken worden naar soortgelijke organisaties of dat werk door vrijwilligers wordt gedaan. Was er voorheen een vacature voor dit werk dan zal het vrijwilligerswerk door het UWV niet gehonoreerd worden en bestaat de kans op korting op de WW-uitkering.

Maximale vergoeding
Tevens mag de vergoeding per uur niet meer bedragen dan 4,50 euro en niet meer dan 2,50 euro voor jongeren onder de 23 jaar. Daarnaast is het maximale bedrag volgens de fiscale regels van toepassing. Het mag dus niet meer zijn dan 150 euro per maand en maximaal 1.500 euro per jaar. Deze bedragen zijn exclusief eventuele vergoeding voor reiskosten. Wordt er niet voldaan aan de voorwaarden dan zal een korting of intrekking van de WW-uitkering tot gevolg kunnen zijn.

Wilt u meer weten over de vrijwilligersregeling of werken met behoud van een uitkering dan kan uw adviseur u hiermee verder helpen.

John Peek
Senior Manager Grant Thornton HR Services
www.gt.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *