Ziekmelding

Een werknemer die door ziekte zijn arbeid niet kan verrichten, heeft recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van zijn loon. Doorgaans is de eerste ziektedag van de werknemer de dag waarop hij zich ziek meldt. Op die datum vangt de termijn van twee jaar aan waarop de werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Maar, een ziekmelding is voor het ontstaan van het recht op loondoorbetaling bij ziekte niet vereist. Bovendien is het mogelijk een ziekmelding met terugwerkende kracht te doen, bijvoorbeeld als de werknemer op de eerste ziektedag vergeet om zich ziek te melden of niet wist dat hij ziek was. Het is in dat geval wel noodzakelijk dat de werknemer bewijst dat op die eerdere datum al sprake was van ziekte. Het Gerechtshof Den Haag heeft zich onlangs over een dergelijke kwestie uitgelaten.

De werknemer in kwestie was bij een taxibedrijf in dienst op basis van een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd en werkte ten minste 4 en maximaal 40 uur per week. Nadat in augustus 2011 zijn vader overleed, werkte de werknemer nog slechts incidenteel. In september 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen werkgever en werknemer en sindsdien heeft de werknemer helemaal geen werkzaamheden meer verricht. In december 2011 eindigt de oproepovereenkomst van rechtswege, waarna de werknemer zich vervolgens met ingang van 5 augustus 2011 (dus met terugwerkende kracht) heeft ziek gemeld bij het UWV. Het UWV gaat bij het toekennen van een ziektewetuitkering uit van 5 augustus 2011 als eerste ziektedag.

De werknemer stelt vervolgens dat hij per 5 augustus 2011 recht heeft op doorbetaling van zijn loon en spreekt zijn werkgever hierop aan. De werkgever stelt dat er geen recht op loon is ontstaan omdat de werknemer zich niet ziek heeft gemeld. Het gerechtshof stelt de werknemer in het gelijk: voor het ontstaan van het recht op doorbetaling van het loon bij ziekte is niet vereist dat de werknemer zich bij de werkgever ziek heeft gemeld. Wel dient de werknemer te bewijzen dat er sprake was van ziekte met ingang van de eerdere datum.

Het feit dat een ziekmelding niet vereist is om het recht op doorbetaling van het loon bij ziekte geldend te maken, betekent niet dat het een werknemer vrij staat om zich niet ziek te melden. Veel verzuimreglementen schrijven voor dat werknemers zich bij ziekte voor een bepaalde tijd ziek moeten melden bij de werkgever. Van werknemers mag worden verlangd dat zij deze voorschriften naleven. En doet een werknemer dat niet, dan kan dat onder omstandigheden reden zijn voor het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen.

René Zijdeman, directeur en jurist bij Grant Thornton Alphen aan den Rijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *