Fusie Rabobanken in Leiden en Katwijk: “Eén en één is geen twee maar drie”

Half juni stemden de ledenraden van Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en Rabobank Katwijk in met een fusie van hun bank. Dit betekent dat op 1 augustus beide banken officieel samengaan. Een interview over het hoe en waarom. “De nieuwe bank wil een brugfunctie vormen tussen ondernemerschap en innovatiekracht.”

Het eerste wat opvalt als je de directiekamer van Peter Mathot betreedt, is het weidse uitzicht. De Katwijkse kust gloort aan de horizon, terwijl beneden aan de kade het water van de Oude Rijn glinstert. “Het water verbindt Katwijk met Leiden. Als je de Oude Rijn volgt, kom je vanzelf in Leiden,” zegt Mikel de Jong lachend. Mikel is benoemd als manager Groot Zakelijk van de nieuwe bank.

Betrokkenheid leden

Getweeën reconstrueren ze het fusieproces, dat in de zomer van 2013 begon, en dat op 16 juni werd bekrachtigd door de ledenraden van beide banken. Hierdoor is de Coöperatieve Rabobank Leiden-Katwijk per 1 augustus 2014 formeel een feit, als sluitstuk van een intensieve periode van oriënteren, plannen maken, nader kennismaken met elkaar en overleggen met leden, klanten en commissarissen.

“Binnen de coöperatieve structuur moeten wij het nut en de noodzaak van de fusie goed kunnen uitleggen aan onze leden. Wij zijn tenslotte de bank van en voor klanten,” zegt Peter Mathot, nu directievoorzitter in Katwijk, maar vanaf 1 augustus geeft hij leiding aan Rabobank Leiden-Katwijk. “Tijdens de ledenbijeenkomsten trokken wij volle zalen. Onze leden stelden – terecht – vragen. Welke voordelen heeft de samenwerking? Blijft de lokale identiteit van de bank behouden? Hoe wordt er aandacht gegeven aan mogelijke cultuurverschillen?,” kijkt Peter Mathot terug. “Onze ledenraden hebben de vragen van onze leden zorgvuldig meegewogen bij het besluitvormingsproces.”

Versterken lokale economie

Mathot: “Door de fusie tussen Leiden en Katwijk combineren we de dynamiek van een stadsbank met de sterke lokale verbondenheid van Rabobank Katwijk. Bovendien krijgen we een gevarieerder klantenbestand, waardoor we per saldo sterker en groter worden. We worden actief in meerdere sectoren. In Leiden zijn bioscience, zorg en onderwijs sterk vertegenwoordigd, in Katwijk de bouw, de visserij, de bloemen en veel bedrijven uit de maakindustrie. De kennis van al deze sectoren bundelen we in één verkooporganisatie en waar nodig formeren we teams van mensen voor bepaalde klanten. Zo kunnen we onze ambitie nog beter waarmaken: het verbinden van bedrijven en het versterken van de lokale economie.”

Daar komt bij dat de markten van de Rabobanken in Leiden en Katwijk geografisch gezien in elkaars  verlengde liggen. “Nu liggen beide gemeenten nog met de ruggen tegen elkaar, maar als in de toekomst vliegveld Valkenburg bebouwd is en de Rijnlandroute is aangelegd, vloeien Katwijk en Leiden naadloos in elkaar over en ontstaat een sterke as,” zegt Mikel de Jong. “Daar willen we bij zijn,” neemt Mathot het stokje over. “De nieuwe bank wil een brugfunctie vormen tussen ondernemerschap en innovatiekracht. Denk hierbij aan de kennisinstituten en het biosciencepark in Leiden en de maakindustrie in Katwijk. Als we de drempels weten te slechten, is één en één geen twee maar drie. Als coöperatie voelen we ons maatschappelijk verantwoordelijk voor deze beweging.”

Voorbeelden van de maatschappelijke rol van Rabobank zijn de steun aan het lokale verenigingsleven of jongereneducatie rondom omgaan met geld en ondernemerschap. Of denk, heel concreet, aan een notarisspreekuur op de bank. In Oegstgeest vergadert de lokale ondernemersvereniging in het bankgebouw; de bank is als het ware de huiskamer. Een ander idee, dat op dit moment nader wordt bekeken, is nauwere samenwerking binnen de zorgsector. “De overheid doet een stap terug op dit gebied. Wij kijken waar op maatschappelijk gebied behoefte aan is en daar proberen we een rol in te vervullen,” zegt Peter Mathot. “Wat we doen, kan per gemeente en zelfs per wijk verschillen. Hierbij bekijken wij wel in hoeverre activiteiten bijdragen aan de sociaal economische ontwikkeling van de leef- en werkomgeving waar wij zelf onderdeel van uitmaken. Het uitgangspunt is: als het goed gaat met de gemeenschap, gaat het goed met onze klanten en dus ook met onze bank.”

In de top-20

Na de fusie behoort Rabobank Leiden-Katwijk qua grootte tot de top-20 van de lokale Rabobanken, waarvan er op dit moment 136 zijn in Nederland tegen 100 in 2016. “Dat klanten zich afvragen of wij wel ‘dichtbij’ blijven, kunnen we ons voorstellen,” zeggen Peter Mathot en Mikel de Jong. “Bankieren is veel meer dan alleen een stenen gebouw. Onze dienstverlening verandert; klanten vragen dit van ons. Dankzij internetbankieren, mobiel bankieren, telefonie en onze accountmanagers zijn we nu dichterbij dan ooit. Elkaar ontmoeten kan overal. Er is altijd wel een medewerker van Rabobank in de buurt, als ambassadeur van onze bank. Bij de klant, op een van onze kantoren of bijvoorbeeld op de sportvereniging.”

Natuurlijk is de situatie na 1 augustus niet opeens heel anders, zeggen de twee aan het einde van het gesprek. “Maar we staan vanaf dat moment wel anders in het leven. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers ondernemerschap, lef, klantgerichtheid en proactiviteit uitstralen. Daar spreken we ze op aan; en nieuwe medewerkers worden op basis van deze waarden geselecteerd. Doel van de fusie is dat klanten in de huidige wereld van digitalisering en virtualisering nog sneller, gemakkelijker en beter worden geholpen. Elke klant die behoefte heeft aan financiële dienstverlening, moet het eerst aan ons denken. Wij staan samen letterlijk sterker in een toekomst waarin voldoende schaalgrootte gewenst is om professionele bancaire dienstverlening te blijven aanbieden, om te voldoen aan wettelijke kaders en om invulling te blijven geven aan onze lokale coöperatieve ambitie. Alleen zo kunnen we kwaliteit leveren en midden in de samenleving blijven staan.”

Rabobank Leiden-Katwijk in cijfers

Door de fusie ontstaat een grote bank met als werkgebied Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De bank telt 275 banen en heeft ongeveer 60.000 particuliere klanten en 8.000 zakelijke relaties, waaronder onderwijsinstellingen, zorginstellingen, bioscience-bedrijven, bouwbedrijven, bloemenexporteurs en visserijbedrijven.

Rabobank Katwijk

Rogstraat 2
2224 TW Katwijk
T 071 – 409 50 00
I  www.rabobank.nl

Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

Schipholweg 105
2316 XC Leiden
T 071 – 565 93 93
I  www.rabobank.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sam
Ik heb een kort vraagje, ik kwam rijnstreekbusiness.nl tegen terwijl ik aan het kijken was naar websites/webshops in Nederland. Ik heb wat ideeën en aandachtspuntjes opgeschreven die ik graag zou willen bespreken wat betreft SEO en conversieoptimalisatie. Dit is geheel vrijblijvend en indien gewenst kan ik ze even op de mail zetten? Bellen kan ook altijd! Ik wil je ook graag een gratis SEO-Analyse wat betreft de prestaties van je website mailen als je het interessant vindt? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Sam van de Hulsbeek Mediya B.V https://mediya.nl/
05-06-2024 08:40
Sam