Problematiek vereenvoudigde vaststelling jaarrekening

De problematiek van de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening, zoals in het nieuwe bv-recht is opgenomen, blijft de ondernemer voorlopig parten spelen. In het nieuwe bv-recht is bepaald dat de ondertekening van de opgestelde jaarrekening door het bestuur van de bv ook gelijk de vaststelling van de jaarrekening betekent in die gevallen waarin alle aandeelhouders ook bestuurder zijn.

11 maanden en 8 dagen

Wanneer een bv maar één aandeelhouder heeft die ook bestuurder is, speelt deze wettelijke regeling dus altijd. De wet bepaalt dat opstelling van de jaarrekening binnen elf maanden na balansdatum moet plaatsvinden. Dat betekent dat bij ondertekening van de opgestelde jaarrekening, ook de vaststelling binnen deze termijn een feit is. Probleem in dit verband is dat de wet ook bepaalt dat de jaarrekening gepubliceerd moet worden binnen acht dagen na de vaststelling. Een en ander betekent dus, dat in geval alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, de jaarrekening gepubliceerd moet zijn binnen elf maanden en acht dagen na balansdatum, dus uiterlijk op 8 december van het jaar volgend op het boekjaar. Deze vennootschappen kunnen dus niet de in het mkb vaak gehanteerde termijn van 13 maanden voor publicatie hanteren.

Te laat

Wanneer de termijn van 13 maanden wordt aangehouden, dan zou het bestuur het verwijt gemaakt kunnen worden dat er te laat is gepubliceerd. In geval van faillissement van de bv zou dit kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake is van vaststaand onbehoorlijk bestuur.

Reparatiewet

Toen op dit onbedoeld effect van de regeling werd gewezen bleek de wetgever bereid om tot aanpassing over te gaan. Dat gebeurde in de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (de reparatiewet). Inmiddels blijkt dat de minister de voorgestelde wijziging in de Reparatiewet heeft ingetrokken. De discussie over dit artikel gaat het bestek van de Verzamelwet te buiten, zo stelt de minister. Hij kondigt aan op korte termijn alsnog een voorstel in te dienen tot aanpassing van de wetgeving rondom het vaststellen van de vereenvoudigde jaarrekening in het nieuwe bv-recht. Een en ander betekent dat we, in afwachting van de nieuwe wetgeving, met het probleem van de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening moeten leven.

Alex Ruigendijk, partner accountant RA bij Baker Tily Berk Leiden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *