Inkeerregeling: tijdelijke coulanceregeling

De verwachting is dat met ingang van 1 januari 2015 bankgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de Zwitserse en de Nederlandse Belastingdienst. Indien u in het verleden uw (Zwitserse) banksaldi niet hebt aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting (box 3), dan loopt u een verhoogd risico op navordering van belasting, heffingsrente en boete.  Vanwege een tijdelijke coulanceregeling zal er bij een vrijwillige inkeer vóór 1 juli 2014 geen boete worden opgelegd. Bij een vrijwillige inkeer na 1 juli 2014 (resp. na 1 juli 2015) zal de boete 30% (resp. 60%) van de ontdoken belasting belopen. Indien er een boete wordt opgelegd wegens verzwegen buitenlandse banksaldi zonder vrijwillige inkeer bedraagt de boete tussen 150% en 300% van de ontdoken belasting.  De Belastingdienst mag over 12 jaar navorderen. Mede afhankelijk van het verleende uitstel voor het indienen van de aangifte, zal 2001 of 2002 het oudste jaar zijn waarover de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen. De nagevorderde belasting bedraagt 1,2% over het niet aangegeven banksaldo van het desbetreffende jaar. Voorts is heffingsrente verschuldigd. De heffingsrente is hoger naarmate het belastingjaar ouder is.

Indien er in de 12 jaar stortingen en/of onttrekkingen op de rekening hebben plaatsgevonden, zal de Belastingdienst daar nader onderzoek naar doen. Als stortingen afkomstig zijn van inkomsten, die evenmin in de aangifte inkomstenbelasting zijn vermeld, zal de Belastingdienst die inkomsten in de navordering begrijpen.

Alex Ruigendijk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *