Crowdfunding: alternatief voor de traditionele kredietverstrekkers

In de huidige markt ontwikkelt crowdfunding zich steeds meer als een alternatief voor de traditionele kredietverstrekkers. Crowdfunding is een jonge financieringsvorm waarbij de crowd veel “kleine” investeerders zijn met een klein bedrag een product/project, bedrijfsovername of een ondernemer financieren.

Bij crowdfunding heb je drie partijen, te weten de projectinitiator (degene die een lening wenst te verwerven), de crowd (de geldverstrekkers) en het platform (dat de crowdfunding organiseert of faciliteert).

Verschillende soorten van crowdfunding zijn het verwerven van een lening, het zoeken van participanten of het verkopen van een product. Elke vorm heeft andere fiscale gevolgen voor de drie partijen.

Bij het verwerven van een lening zijn de vergoedingen betaald door de projectinitiator aftrekbaar. Of de opbrengsten voor de crowd belast zijn is afhankelijk of de crowd het geld uitleent vanuit privé of zakelijk. Voor de omzetbelasting is het vertrekken van geldleningen alsmede de bemiddeling hiervan vrijgesteld. Over de diensten van het platform wordt derhalve geen omzetbelasting berekend.

Bij het zoeken naar participanten gaat het meestal om een B.V. De crowd wordt dan aandeelhouder in de projectinitiator. De vergoeding over het binnengehaalde geld bestaat uit een aandeel in het resultaat van de B.V. (dividend) Hoe de opbrengsten bij de crowd zijn belast is afhankelijk of de crowd vanuit privé investeert of vanuit een bedrijf en daarnaast ook nog afhankelijk van de grootte van het belang in de projectinitiator (eventueel een aanmerkelijk belang of een deelneming). De kosten die het platform in rekening brengt aan de projectinitiator zijn in beginsel belast met omzetbelasting.

Bij de verkoop van een product gaat het om crowdfunding in te zetten om producten te verkopen voordat die gemaakt zijn of nog niet op de markt zijn. De crowd doet een betaling en verkrijgt daarvoor een tegenprestatie (bijvoorbeeld de levering van het product). De ontvangen bedragen zijn opbrengsten voor de projectinitiator. De door de projectinitiator gemaakte kosten zijn aftrekbaar. Voor de heffing van omzetbelasting is sprake van een belaste levering. De omzetbelasting is verschuldigd in het tijdvak waarin de bedragen worden ontvangen. Voor de crowd is het afhankelijk of zij de gelden vanuit privé of zakelijk ter beschikking stellen.

Bovenstaand is een beknopte weergave van enkele fiscale gevolgen van crowdfunding. Laat u bij crowdfunding derhalve adviseren over de gevolgen ongeacht of u de projectinitiator bent of de crowd.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *