Check uw arbeidsovereenkomsten!

Contracten die op of na 1 juli 2014 worden afgesloten voor een periode van zes maanden of korter, mogen geen proeftijd meer bevatten. Op proeftijden die toch in de overeenkomst staan vermeld, kan geen beroep worden gedaan. Verder kan in een contract voor bepaalde tijd, ongeacht de looptijd van het contract, in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Bestaat desalniettemin de wens om een concurrentiebeding overeen te komen, dan dient de werkgever gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst aan te geven dat hij een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft en waarom die belangen een concurrentiebeding vereisen. De verwachting is dat dit bij een kortstondig contract niet eenvoudig aan te tonen zal zijn.

Om goed op deze wijzigingen in te kunnen spelen, doet u er verstandig aan (ruim) voor 1 juli 2014 te inventariseren voor welke contracten die na 1 juli 2014 eindigen de aanzegtermijn in acht genomen moet worden. De aanzegtermijn van één maand gaat in per 1 juli 2014. Bij contracten die per 1 augustus 2014 zullen eindigen, dient u dus al in juni 2014 het al dan niet verlengen van het contract aan uw werknemers mee te delen.

René Zijdeman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *