Sportspectrum: “We kunnen veel betekenen voor gemeenten”

Het beheren van sportaccommodaties en het nemen van initiatieven om inwoners te stimuleren tot deelname aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen, zijn in Alphen ondergebracht in een stichting: Sportspectrum. Sportspectrum biedt haar expertise ook graag aan aan omliggende gemeenten. Een gesprek met de directieleden Kees van Veen en Peter Vrisekoop. “We hopen de samenwerking uit te kunnen breiden.”

Stichting Sportspectrum bestaat sinds 1998. Anno 2013 heeft Sportspectrum circa 125 medewerkers in dienst. De stichting is verantwoordelijk voor onder andere het beheer van zwembaden, sporthallen, sport- velden en gymzalen, hetgeen is ondergebracht bij de sector ‘Faciliteiten’. Een tweede onderdeel van Sportspectrum is de sector ‘Bewegen’, dat een diversiteit aan binnen- en buitensportactiviteiten organiseert.

Gering bedrag

75 procent van de Alphenaren doet aan een of andere vorm van sport of bewegen, schat Peter Vrisekoop van Sportspectrum in. “Dat is boven het landelijk gemiddelde. We bieden een grote verscheidenheid aan beweegactiviteiten aan en mensen kunnen overal terecht, zowel in onze eigen accommodaties als in particuliere sportvoorzieningen. In onze visie gaat het erom dat kinderen van jongsaf aan op een goede manier leren bewegen, dat zij hun eigen lijf leren koesteren en daardoor hun hele leven plezier in bewegen houden. Vandaar dat we deelname aan die activiteiten zoveel mogelijk stimuleren. De gemeente ondersteunt  hierbij in de vorm van subsidies, waardoor meedoen aan activiteiten tegen een geringe  vergoeding mogelijk is.”

Meedoen aan sport- en beweegactiviteiten  kan veel problemen  oplossen, voegt Kees van Veen toe. “Mensen die regelmatig bewegen, hebben een betere gezondheid en komen minder snel bij een zorgverlener terecht. Dat bespaart dus geld. Verder zorgen we ervoor dat inwoners van Alphen kunnen participeren in de samenleving. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor kinderen en jongeren. Regelmatig doen we mee aan landelijke programma’s, bijvoorbeeld Jongeren Op Gewicht.”

Trots

Alphen aan den Rijn is goed geoutilleerd op het gebied van sportaccommodaties. Zowel de gemeente als Sportspectrum is daar trots op. Denk aan in het oog springende zaken als de ingebruikname van het nieuwe zwembad AquaRijn, inclusief wedstrijdfaciliteiten, de bouw van de Limeshal en de uitvoering van het masterplan buitensport, dat ervoor gezorgd heeft dat alle sportvelden en kleedkamers in Alphen konden worden opgeknapt. “Alphen is sport-minded,” concludeert Peter Vrisekoop.

Vanwege de kennis en ervaring op het gebied van de exploitatie van sportaccommodaties en  de organisatie van activiteiten, kan Sportspectrum ook veel betekenen voor andere gemeenten, zeker als daar als gevolg van bezuinigingen minder middelen beschikbaar komen en activiteiten dreigen te worden wegbezuinigd. Om deze activiteiten toch te kunnen voortzetten, wordt onder meer contact gelegd met opleidingsinstituten, die stagiaires kunnen leveren, waaronder de sportacademies, het CIOS en het ID College. Ook voor sportverenigingen ligt hier een belangrijke taak in het verschiet. Zij maken samen met huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners deel uit van het netwerk van Sportspectrum.

Geen overname

“We zijn absoluut niet uit op het overnemen van de exploitatie in andere gemeenten,” benadrukken Kees van Veen en Peter Vrisekoop. “Integendeel, op basis van onze kennis en ervaring willen wij samenwerken en kunnen we elkaar juist versterken. We kunnen ervoor zorgen dat ook andere gemeenten zo efficiënt en effectief mogelijk hun sportaccommodaties beheren en exploiteren. Overal is dat eigenlijk anders geregeld. Een voorbeeld: in Alphen is het onderhoud van sportvelden en kleedkamers voor honderd procent in handen van professionals, en betalen verenigingen voor die dienstverlening huur. In de kleinere gemeenten om ons heen  draait de exploitatie juist op vrijwilligers. Die couleur locale moet waar mogelijk en wenselijk behouden blijven. Uiteraard streven we naar een harmonisatie van taken en adviseren wij gemeenten over de wijze waarop dat bereikt kan worden.”

Al sinds 2007 werkt Sportspectrum samen met de gemeente Boskoop en al vele jaren met de gemeente Leimuiden. De aanstaande fusie van Alphen met Boskoop en Rijnwoude verandert dus niets aan het uitgangspunt van regionale samenwerking. Ook andere plaatsen zijn geïnteresseerd in samenwerking. Er zijn al verregaande gesprekken gevoerd met de gemeente Gouda, maar ook Capelle aan de IJssel, Delft en Rijswijk geven aan de ontwikkelingen op de voet te willen volgen om mogelijk te kunnen aansluiten. “Sport staat overal hoog op de politieke agenda,” zegt Kees van Veen. “Wij kunnen de gemeenten beleidsmatig adviseren op dit terrein en hen ondersteunen in het beheer en de exploitatie van hun sportvoorzieningen.”

Maatschappelijk rendement

“We hopen de regionale samenwerking de komende jaren verder uit te breiden,” zegt Kees van Veen aan het einde van het gesprek. “Niet zozeer om zelf groter te groeien, maar juist om er gezamenlijk voordeel uit te halen. We denken aan gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie  en schoonmaak, waardoor we grotere kortingen kunnen bedingen bij leveranciers. Op deze manier kunnen we de faciliteiten betaalbaar houden. Een ander voorbeeld is het uitwisselen van personeel, zodat we de deskundigheid kunnen waarborgen. Dat is heel belangrijk.”

Van Veen: “We zijn een niet-commerciële organisatie. We hoeven geen winst te draaien, maar we werken wel met gemeenschapsgeld. Het is voor ons dan ook van het grootste belang dat gemeenschapsgeld zo verantwoord mogelijk aan te wenden, dus efficiënt en effectief te exploiteren, en ervoor te zorgen dat er een groeiend maatschappelijk rendement mee kan worden behaald. Ofwel, dat de doelstellingen van gemeenten worden gerealiseerd en de inwoners van die gemeenten, van jong tot oud, op een plezierige en betaalbare wijze, kunnen participeren in een groot aanbod van sport- en beweegactiviteiten.”

Stichting Sportspectrum

Cantharel 6-8 (zwembad AquaRijn)
2403 RA Alphen aan den Rijn
T 0172 – 474 985
I www.sportspectrum.nl
[email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sam
Ik heb een kort vraagje, ik kwam rijnstreekbusiness.nl tegen terwijl ik aan het kijken was naar websites/webshops in Nederland. Ik heb wat ideeën en aandachtspuntjes opgeschreven die ik graag zou willen bespreken wat betreft SEO en conversieoptimalisatie. Dit is geheel vrijblijvend en indien gewenst kan ik ze even op de mail zetten? Bellen kan ook altijd! Ik wil je ook graag een gratis SEO-Analyse wat betreft de prestaties van je website mailen als je het interessant vindt? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Sam van de Hulsbeek Mediya B.V https://mediya.nl/
05-06-2024 08:40
Sam