Limes Netwerk Notarissen Nieuwkoop: “We wedden niet op één paard”

Het voordeel van een plattelandskantoor is dat je je cliënten kent, zegt notaris Sef Schmitz, die onder de naam Netwerk Notarissen deel uitmaakt van een grote landelijke organisatie. “Hierdoor nemen we een sterke positie in ten opzichte van de grote notariskantoren in de steden.”

Notaris Schmitz wijst op de studiegroepen van Netwerk Notarissen voor de aangesloten kantoren. “Hierdoor blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wetten, nieuwe vakliteratuur, marktontwikkelingen en modellen voor nieuwe aktes. Via de studiegroepen en de vakgroepen van Netwerk Notarissen praten we bovendien in een vroegtijdig stadium mee met de politiek over nieuwe wetgeving. Zo heb je invloed op de totstandkoming van nieuwe wetten.”

Vier notarissen

Onder de naam Limes Netwerk Notarissen werkt het Nieuwkoopse kantoor nauw samen met collega-kantoren in Alphen, Boskoop en Rijnwoude, gelegen langs de voormalige Romeinse verdedigingslinie (in het Latijn: limes) bij de Oude Rijn. Met drie juristen, twee klerken en twee administratief medewerkers is het notariskantoor in Nieuwkoop een fullservice dienstverlener. Zo nodig sparren de vier notarissen van de vier kantoren met elkaar over dossiers.

Als gevolg van de economische crisis hebben notarissen het gemiddeld genomen moeilijk, met name kantoren die gespecialiseerd zijn in onroerend goed. Schmitz: “Gelukkig wedden wij niet op één paard. En we zien dat er inmiddels weer wat meer gebeurt in de markt, al mogen we nog niet te vroeg juichen. Doordat we een allround kantoor zijn, blijft de orderportefeuille aardig gevuld,  onder andere door de komst van de flex-bv in 2012. Ook testamenten, mediaton bij echtscheiding en estateplanning leveren extra werk op.”

Limes Netwerk Notarissen Nieuwkoop

Smidsvuur 2
2421 MP Nieuwkoop
T 0172 – 57 49 00
I  www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *