Verlaging tarief box 2 van 25% naar 22% in 2014

Het ziet er naar uit dat het belastingtarief in box 2 voor 2014 wordt verlaagd van 25% naar 22% net als in 2007. Er is echter één verschil met 2007 en dat is dat het verlaagde tarief in 2007 alleen gold voor de eerste € 250.000 aan dividend per directeur-grootaandeelhouder.

Dit biedt mogelijkheden voor de directeur-grootaandeelhouder en de eigen B.V. Alle nog voorgenomen dividenduitkeringen 2013 vanuit een eigen B.V. dienen zoveel mogelijk uitgesteld te worden naar 2014. Door de verlaging van het tarief kan een schuld in rekening-courant met de eigen B.V. “voordeliger” (deels) worden afgelost. Het enige geld dat dan de B.V. verlaat is de dividendbelasting. Daarnaast dient dan vanuit privé de resterende 7% betaald te worden middels de aangifte inkomstenbelasting 2014.

Let echter wel op bij dividenduitkeringen indien sprake is van pensioen en of stamrechten in eigen beheer. Te veel uitgekeerd dividend kan ertoe leiden dat de Belastingdienst stelt dat u uw pensioen heeft afgekocht. Dit kan leiden tot een totale belastingdruk van 97% over de totale pensioenvoorziening. De totale voorziening wordt voor de inkomstenbelasting tot uw inkomen in box 1 gerekend (maximaal 52% heffing), de vrijval van de voorziening wordt tot het resultaat van de B.V. gerekend (maximaal 25% heffing) en daarnaast is nog eens 20% revisierente verschuldigd.

Voordat u overgaat tot een dividenduitkering dient u als bestuurder van de B.V. sinds 1 oktober 2012 eerst een uitkeringstest en een vermogenstest uit te voeren voordat een dividenduitkering kan plaatsvinden. De uitkeringstest houdt in dat u dient te beoordelen of de B.V. na een dergelijke dividenduitkering nog wel aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De vermogenstest houdt onder andere in dat de pensioenverplichting gewaardeerd dient te worden op basis van commerciële rekenregels in plaats van de op basis van de fiscale rekenregels zoals gebruikelijk is in de jaarrekening op fiscale grondslagen.

De verlaging van het box 2 tarief kan zeker voordelen hebben, maar u dient wel rekening te houden met de uitkeringstest en de vermogenstest.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *