Column Menno Smitsloo: Rutte, wegwezen…!

Zijn partij is voor een groot deel mijn kleur, maar de leider moet nu echt opstappen. Ik vind Rutte alleen nog leuk als borrel (jenever) voor het avondeten. Onze minister president begrijpt werkelijk niet dat het consumentenvertrouwen uitsluitend kan toenemen, wanneer het bedrijfsleven weer zuurstof krijgt en er voldoende werkgelegenheid is. De man lijkt geen principes te hebben en is er slechts op uit het kabinet met zijn naam zo lang mogelijk te laten zitten. Zelfs Roemer heeft met zijn Socialistische Partij beter in de gaten dat er ruimte voor met name de zwakkere bedrijven moet worden gemaakt. Want, door alle bezuinigingen, worden er ook geen nieuwe opdrachten meer verstrekt en hebben we er dit jaar honderdduizenden werklozen bij. Verder zijn het nu weer de 800.000 ZZP ‘ers die extra gepakt gaan worden. Dat diezelfde Roemer de ondernemer wel privé fiscaal wil bestelen doet er nu even niet toe. Dat krijgt hij er toch niet door.

Het is toch schandalig en absoluut van de gekke dat wij in Europa in economische groei werkelijk helemaal de onderste plaats innemen. In Nederland is het geen groei – stilstand noemen we al achteruitgang – nee, wij hollen het dal in. Onze internationale handelspositie is nog sterk, maar houdt ook geen stand als wij te duur worden. De inflatie is in vergelijking met andere landen veel te hoog. De banken lenen goedkoper dan ooit geld, maar lenen dat niet of tegen veel forsere rentes dan de omliggende landen door. Nederland is ‘een kennisland’ en moet het daar in de toekomst van hebben, wordt steeds beweerd. Daarom hebben we bijvoorbeeld de agricultuur weggejaagd en plaats laten maken voor kostbaar te onderhouden heemparken. Welnu, die kennis kunnen we wel vergeten, want de afgelopen jaren zijn en worden daar alleen al tientallen miljoenen Chinezen hoog in opgeleid. Hier leren we zelfs niet meer verplicht ‘zwemmen’. Als het zo doorgaat moeten we het straks van de transito-functie van de Rotterdamse haven en nog wat slimme handelsbedrijven hebben. Dan zijn we inmiddels zelf tot ‘een derde wereld land’, dat behoevend is, verworden. Misschien moeten we de 5 à 6 miljard euro die we jaarlijks nog steeds aan minderbedeelde naties schenken, maar alvast gedeeltelijk voor onszelf gaan opsparen.

Kansen om er uit te komen zijn er natuurlijk genoeg, maar daar moet je wel ‘ballen’ voor hebben en tonen. Drie van de vier grote banken zijn van de staat, dus van ons. Wat Wouter Bos in zijn grootmoed vergat, kan alsnog. Dwing die instellingen versneld in ieder geval de bedragen die we hen leenden, binnen een jaar in de markt uit te zetten en conditioneer daarbij normale renteopslagen. Vooral de starter, maar ook de probleemgevallen en/of gewoon de ondernemer met zijn rekening courant, mogen niet de dupe blijven van ene Mevrouw Kroes, die de balansen van die banken maar versterkt wil zien. Wanneer er weer zekerheid ontstaat op een kans tot voortbestaan, komt het proces vanzelf op gang.

Mijn stokpaardje blijft ook dat particulieren – en dan bedoel ik niet alleen de rijken – zelf medische hulp, al dan niet via hun verzekering, moeten kunnen inkopen. Zij betalen daar dan meer voor, maar kunnen zo direct in particuliere klinieken terecht, terwijl de wachtlijsten voor hen die het niet hebben, of niet extra willen betalen, worden verkort.

Om de tien jaar moet elk bestemmingsplan worden herzien. Ook uit bezuiniging zijn vele gemeenten ertoe overgegaan deze dan niet te veranderen, maar een kleine mutatie toe te passen, de overige onderdelen te ‘conserveren’, zoals dat met een mooi woord heet, en dan vast te stellen. Niet gehinderd door maatschappelijke ontwikkelingen blijven zo mislukte bedrijventerreinen, welke bijvoorbeeld geschikt zijn voor (sociale) woningbouw, in stand en wordt de winkelleegstand steeds groter. De beuk moet daar echt in, want er kan nu goedkoop worden gebouwd. Het is absurd dat tweeverdieners nu voor een karige huurwoning steeds hogere vermogens moeten neertellen, omdat er geen betaalbare koop-concepten meer op de markt komen. Hef na alle geconstateerde diefstal de dubieuze wooncorporaties op en houdt uitverkoop. Ook die centen komen per slot van ons.

Kortom ‘nieuwe regering, geef het goede voorbeeld’ en onthoudt ons waanzin als een Tweede Kamer voorzitter, mevrouw Miltenburg, die in het openbaar haar hart uitstort, dat ze niet weet te verzinnen waar het jaarlijks exotische plezierreisje van de bewindslieden nu weer naartoe moet. Het getuigt natuurlijk van een ondemocratisch nepotisme dat deze dame van de VVD is, gelijk de na het debacle aangetreden voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Ankie Broekers, evenals de op zeker vertrekkende Mark Rutte.

Menno Smitsloo
Eigenaar Smitsloo Groep
Reacties via [email protected]
Op Twitter te volgen met @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *