Houd uw vakantiedagen administratie op orde!

U weet het vast nog wel: met ingang van 1 januari 2012 is er in de wet een onderscheid aangebracht in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De hoeveelheid wettelijke vakantiedagen wordt bepaald door de normale arbeidsduur per week te vermenigvuldigen met 4. Het aantal vakantiedagen waarop de werknemer blijkens de arbeidsovereenkomst of CAO recht heeft boven het wettelijk aantal vakantiedagen wordt de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Vervaltermijn versus verjaringstermijn

Per 1 januari 2012 geldt er een vervaltermijn met betrekking tot de wettelijke vakantiedagen en een verjaringstermijn voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

De wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn, komen te vervallen. Dit betekent dus dat de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2012 die op 1 juli 2013 niet zijn opgenomen, zijn komen te vervallen (tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen).

De bovenwettelijke vakantiedagen blijven bestaan en deze komen pas te verjaren 5 jaar na het ontstaan van het recht op deze vakantiedagen.

Volgorde van het opnemen van vakantiedagen

Bij het opnemen van vakantiedagen (wettelijke dan wel bovenwettelijke) dient u zich te realiseren dat de werknemer als eerste de vakantiedagen opneemt die het eerst komen te vervallen of verjaren.

Oude rechten

De vervaltermijn geldt alleen voor de vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft over het jaar 2012. Met betrekking tot de vakantiedagen opgebouwd vóór 1 januari 2012 geldt nog de oude regeling, hetgeen inhoudt dat deze vakantiedagen eerst komen te verjaren 5 jaar na de dag dat het recht is ontstaan.

Het is raadzaam uw vakantiedagen administratie te controleren, na te gaan welke vakantiedagen zijn opgenomen en hoeveel dagen van de mogelijk niet gebruikte wettelijke vakantiedagen op 1 juli 2013 zijn komen te vervallen. U dient daarop uw vakantiedagen administratie aan te passen, zodat u op 2 juli 2013 met het juiste saldo aan (wettelijke)vakantiedagen het tweede deel van het jaar in gaat.

Heeft u vragen over vakantiedagen of de administratie daarvan, neem dan contact op met uw adviseur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *