Column Marnix Zwart: Bedrijfswoninggezwabber

Zijn bedrijfswoningen op een bedrijventerrein gewenst? Geen eenvoudige vraag. We hebben te maken met trends in de theorie, trends in de praktijk en trends in de wet- en  regelgeving. Die trends lopen niet parallel. Dat wordt nog versterkt doordat verschillende overheden de trends niet  gelijktijdig doormaken. Het effect lijkt op gezwabber.

De argumenten? Die variëren van ‘grotere veiligheid door aanwezigheid van mensen’ tot ‘belemmering van bedrijfsontwikkeling’. Argumenten zijn er om tegen elkaar af te wegen. De uiteindelijke keus is afhankelijk van het belang van wie de afweging maakt. Wie overlast ervaart door hangjeugd bij het bedrijf is eerder geneigd een voorstander te zijn van bedrijfswoningen op het terrein. Dat is trouwens niet hetzelfde als graag bij het bedrijf willen wonen… Wie daarentegen weinig last heeft van onveiligheid, maar wel ‘s ochtends voor 7:00 uur met vrachtwagens van het terrein af moet, heeft juist liever géén bedrijfswoningen in de buurt. Want probeer dan maar eens aan de geluidsnormen te voldoen.

Grotere veiligheid door aanwezigheid van mensen is natuurlijk een sterk argument. Dat betekent echter niet één-op-één dat er bedrijfswoningen nodig zijn. Reuring kan ook anders bereikt worden. Door functiemenging bijvoorbeeld, meerdere soorten bedrijven bij elkaar. Flexibiliteit in het bestemmingsplan. Ruimte voor branches met verschillende werktijden, zodat er ook ’s avonds leven is op het bedrijventerrein. Met de sportschool als meest bekende voorbeeld. Maar dat geeft weer overlast. Soms althans. En dus wordt dat weer gebruikt als argument tégen. Niet altijd terecht, want die overlast is te beteugelen. Dat blijkt, vaak mede door grote betrokkenheid van de sportschoolhouder. Het argument is wel terecht, maar we zetten het onlogisch in. Zolang we argumenten bij voorbaat koppelen aan conclusies, komen we er niet uit. Dat noemen we tunnelvisie.

Het roeptoeteren van standpunten helpt niet. De zuivere argumenten er achter, daar gaat het om. Die afwegend komen we tot een wat meer stabiele lijn. Desnoods met wat creativiteit, die we graag inbrengen. Geen gezwabber meer!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *