BMP Datapartners en DSV|Verzorgd Leven tekenen contract: “Ze snappen wat we willen”

Automatiseringsbedrijf BMP Datapartners en zorgaanbieder DSV| Verzorgd Leven verlengden begin februari hun samenwerking. Dit betekent dat BMP ook de komende jaren de automatisering van DSV verzorgt, en dat in de breedste zin van het woord: van de levering van alle hardware tot ondersteuning op de werkplek.  “Automatisering en digitalisering spelen een steeds grotere rol bij het streven naar meer efficiency.”

Wat doet DSV|Verzorgd Leven?

DSV|Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en Lisse. Er werken circa 800 mensen. DSV heeft vier woonzorgcentra, twee in Katwijk (Duinrand en Salem), één in Rijnsburg (Vlietstede) en één in Lisse (Rustoord) plus drie zorgsteunpunten in de gemeente Katwijk.  Vanuit de zorgsteunpunten Cleijn Duin (Katwijk), Gasthuishof (Katwijk) en Westerhaghe (Rijnsburg) wordt Zorg Thuis verleend en vanuit Cleijn Duin en Westerhaghe ook dagverzorging. Daarnaast heeft de zorgaanbieder een hospice, die zich bevindt in het woonzorgcentrum Salem in Katwijk. DSV staat aan de vooravond van grootscheepse veranderingen met nieuwbouw op alle locaties, te beginnen met Vlietstede en Rustoord en de bouw van appartementen in Haven II (Katwijk).

DSV|Verzorgd Leven is al jaren een trouwe klant van ons, zegt Koos van Kruistum, directeur/eigenaar van BMP Datapartners, dat sinds de start in 1996 een bestand van 800 klanten heeft opgebouwd, waaronder grote jongens als DSV.

Nieuw in het contract is dat al het dataverkeer van DSV voortaan loopt via het datacenter van BMP in Sassenheim, dat vorig jaar in gebruik is genomen. De zorg-aanbieder hoeft zodoende geen eigen servers meer aan te schaffen en kan op elk gewenst moment de computercapaciteit uitbreiden, zonder dat de organisatie nieuwe apparatuur hoeft aan te schaffen. Ook zijn alle bestanden voortaan centraal opgeslagen en beter beveiligd, waardoor de privacy van de cliënten beter is gewaarborgd. De overheid stelt hoge eisen aan zorgaanbieders wat betreft het beveiligen van privacygevoelige informatie. Vandaar dat BMP regelmatig wordt onderworpen aan audits.

Storing snel opgelost

Gerard Herbrink, directeur-bestuurder van DSV|Verzorgd Leven, is blij met BMP. “Er zijn diverse parallellen tussen onze organisaties. Zo zijn beide organisatie in dezelfde periode ontstaan, en beide hard gegroeid. BMP is met ons op een flexibele manier meegegroeid. Als er een probleem is, wordt het opgelost. Een grote storing, vorig jaar in het weekend, was in een paar uur verholpen. Dat klinkt simpel, maar zo gaat het echt. We weten wat we aan elkaar hebben. BMP heeft gevoel bij onze organisatie en snapt wat we willen. Met dat samenspel zijn we heel blij. De basis hiervoor is vertrouwen in elkaar en transparantie. Dat is er allemaal. Daarom is het eigenlijk niet nodig dat we onze samenwerking in een contract vastleggen. Ik weet wat ik aan BMP heb.”

En Herbrink vervolgt: “Dankzij het nieuwe contract zijn we qua automatisering voorbereid op de toekomst. De komende jaren neemt de vraag naar zorg verder toe. Tegelijkertijd groeien de beschikbare budgetten niet mee. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren veel nadruk is gelegd op efficiënter werken, zal efficiency ook de komende jaren de boventoon blijven voeren. Hierbij spelen automatisering en digitalisering een steeds grotere rol.”

Drie voorbeelden

DSV kan dit staven met drie voorbeelden. Het eerste voorbeeld: de zorgaanbieder heeft nieuwe software in gebruik genomen voor het plannen van de diensten van de medewerkers van de thuiszorg. Als de software volledig is geïnstalleerd, krijgt de thuiszorgmedewerker via een sms’je aan het begin van de dienst een overzicht van de cliënten die moeten worden bezocht en welke handelingen er moeten worden verricht. Als zich tijdens de dienst wijzigingen voordoen, ontvangt de medewerker een aangepast werkrooster. Door deze manier van werken worden de activiteiten efficiënter gepland. De communicatie tussen de werkplanner en de medewerker verloopt via het datacenter van BMP.

Het tweede  voorbeeld: iedere cliënt die thuis zorg ontvangt, heeft een zorgleefplan. In dit plan staat beschreven welke zorg de cliënt krijgt. De zorgleefplannen liggen bij de cliënten thuis. Als de zorg aan de cliënt verandert, wordt het plan aangepast. Deze informatie is niet beschikbaar op het zorgsteunpunt in de wijk. Om te zorgen dat iedere medewerker die bij de cliënt zorg verleent, op de hoogte is van het zorgplan, ligt er daarom op het zorgsteunpunt een samenvatting van het zorgplan. Er wordt dus dubbel   geregistreerd. DSV heeft een project in voorbereiding waarin alle zorgleefplannen worden gedigitaliseerd.

iPhones en iPads

De thuiszorgmedewerkers worden in verband hiermee op termijn uitgerust met iPhones of iPads. Via het datacenter van BMP hebben zij zo online de beschikbaarheid over het zorgleefplan van de cliënten. Waar de medewerkers ook verblijven, zij kunnen direct de wijzigingen opnemen in het zorgleefplan van die cliënt.

Het derde voorbeeld heeft betrekking op de communicatie tussen de thuiszorgmedewerker met de cliënt of met de familie van de cliënt (mantelzorgers). Nu verloop dat contact deels via het zorgleefplan of via briefjes of telefoontjes. DSV heeft een online platform in voorbereiding waarin haar medewerkers, de cliënt en mantelzorgers van de cliënt  met elkaar kunnen communiceren over de zorgverlening aan de cliënt. Ook deze communicatie verloopt weer via het datacenter van BMP.

BMP Datapartners

Cornelis Verolmeweg 5
2171 KV Sassenheim
T 071 – 403 46 43
I www.bmpbv.nl
E [email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sam
Ik heb een kort vraagje, ik kwam rijnstreekbusiness.nl tegen terwijl ik aan het kijken was naar websites/webshops in Nederland. Ik heb wat ideeën en aandachtspuntjes opgeschreven die ik graag zou willen bespreken wat betreft SEO en conversieoptimalisatie. Dit is geheel vrijblijvend en indien gewenst kan ik ze even op de mail zetten? Bellen kan ook altijd! Ik wil je ook graag een gratis SEO-Analyse wat betreft de prestaties van je website mailen als je het interessant vindt? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Sam van de Hulsbeek Mediya B.V https://mediya.nl/
05-06-2024 08:40
Sam