Bruggen slaan in het arbeidsrecht

Op 29 oktober jl. hebben de VVD en de PvdA een regeerakkoord bereikt onder het motto “Bruggen slaan”. Uit het regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet het ontslagrecht wil hervormen. Wat zijn de belangrijkste voorgenomen wijzigingen?

Door: René Zijdeman

Een werkgever die in de toekomst een werknemer wil ontslaan, moet het UWV om een ontslagadvies vragen. Dit advies is voor werkgever niet bindend, maar de werknemer kan het ontslag achteraf laten toetsen door de kantonrechter. Het advies van het UWV is hierbij zwaarwegend. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter kan alleen indien opzegging van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval uw werknemer ziek is of bij tijdelijke arbeidscontracten zonder tussentijds opzeggingbeding.

De bestaande arbeidsrechtelijke praktijk is, dat met uitzondering van bedrijfseconomische redenen voor ontslag werkgevers het UWV doorgaans mijden. Door de ontslagroute naar de kantonrechter te blokkeren, dient het UWV in meer ingewikkelde ontslagkwesties in de toekomst besluiten  te nemen.. De vraag is of zij op deze taak berekend is. Het advies dient gebaseerd te worden op nog vast te stellen criteria, weinig concreet dus. De kantonrechter, de instantie bij uitstek, om de argumenten en belangen van partijen af te wegen, wordt voorlopig buitenspel gezet.

Als de werknemer het ontslag achteraf toch laat toetsen door de rechter en daar gehoor bij vindt, dan bedraagt de ontslagvergoeding (‘de smeerolie bij ontslag’) ‘slechts’ een ½ maand per dienstjaar met een maximum € 75.000,– bruto; aanzienlijk minder dus dan de huidige praktijk. Goed toch? Misschien, maar houdt u er  rekening mee dat  het treffen van een ontslagregelingen met  werknemers door middel van vaststellingsovereenkomsten  in de toekomst zal worden bemoeilijkt. Werknemers zullen minder snel instemmen met ontslag en meer gericht zijn op behoud van werk. De aanzienlijke inperking van de WW (max. 24 maanden) helpt daar natuurlijk ook niet bij.

En, o ja, vergeet tot slot het transitiebudget niet. Een typisch Haagse oplossing voor herscholing, dat u in de toekomst geld gaat kosten; een ¼ maandsalaris per dienstjaar; ook bij niet verlening van een jaarcontract. Gaat dit allemaal door? Je weet het nooit, maar ik betwijfel het. Alvorens de plannen tot wet verworden, staat waarschijnlijk al weer een nieuw kabinet op het bordes bij de koningin. Wij houden u in ieder geval tussentijds op de hoogte. n

Voor meer informatie over de voorgenomen wijzigingen in het arbeidsrecht kunt u contact opnemen met onze juridische adviseurs.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *