Column Ruben van der Zwan: IT uitgaven verhogen = economie redden…

Het CBS stelt het volgende in haar rapport ICT, kennis en Economie 2012 “Het belang van ICT voor de economische ontwikkeling in Nederland is de laatste twintig tot vijfentwintig jaar aanzienlijk geweest. In de periode 1985–2009 was gemiddeld bijna 16 procent van de bbp-groei gebaseerd op de inzet van ICT-kapitaal.”

Je kunt hier uit afleiden dat de IT sector een belangrijke sector is om de economische groei te stimuleren. Maar dan moeten er wel uitgaven gedaan worden, de trend is juist dat er minder aan IT uitgegeven wordt en men efficiënter omgaat met de beschikbare infrastructuur. Dus minder uitgaven door bedrijven op IT gebied is een lagere procentuele bijdrage in de bbp-groei.

Toch ziet de toekomst er goed uit, bedrijven geven misschien minder uit aan IT binnen de eigen organisatie maar door infrastructuren te verplaatsen naar de Cloud worden de uitgaven juist gedaan door de IT bedrijven zelf. De IT uitvoerders veranderen langzaamaan naar IT diensten leveranciers. En de uitgaven op het gebied van Cloud ontwikkeling gaan onverminderd door. Het zou best de komende tijd nog eens een grotere procentuele bijdrage aan de bbp-groei kunnen worden dan de periode 1985-2009.

Ontwikkelingen op IT gebied dragen ook bij aan een andere ambitie, de kenniseconomie is een speerpunt voor de overheid de nationale ambitie is dat in 2020 de R&D-uitgaven 2,5 procent van het bruto binnenlands product bedragen.

Wij dragen bij aan beide ambities o.a. door een in huis ontwikkelde ebMS adapter voor het WSO2 ESB platform en onze Private Cloud Hosting dienstverlening. En wat doet u?

Ruben van der Zwan, Commercieel directeur Yenlo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *