Ingenieursbureau Van der Waal & Partners: “Ook actief in de Rijn- en Bollenstreek”

“We zijn een allround bureau dat helpt bij de toekomstige inrichting van ons land, samen met onze opdrachtgevers.” Zo kenschetst projectleider Jeroen Tameling zijn bedrijf: civiel- en cultuurtechnisch ingenieursbureau Van der Waal & Partners.

Jeroen Tameling: “We verzorgen projecten op civieltechnisch gebied. Denk aan de inrichting van de infrastructuur bij woningbouwlocaties, glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen, waterbeheersingsprojecten en separate infrastructuurwerken zoals wegen en rotondes. Regelmatig zijn we betrokken bij innovatieve ontwikkelprojecten.” Een voorbeeld hiervan is het project Het Nieuwe Water in het Westland, de eerste woonwijk in een ontpolderd landschap met 1200 woningen, waarvan 600 drijvend in het water. De planning is dat de wijk in 2020 is gerealiseerd.

Ook actief in onze regio

Projecten van Van der Waal & Partners in deze regio zijn de toekomstige inrichting van vliegveld Valkenburg, de herinrichting van het tuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur in Rijnsburg en het recreatiegebied Vlietland tussen Leiden en Voorschoten. Ook aanpassingen van de provinciale weg N449 bij Rijnsburg en de N207 bij Leimuiden zijn projecten waar Van der Waal & Partners bij betrokken is. Opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, waterschappen, aannemers en projectontwikkelaars.

“Het Westland is onze bakermat, maar we werken Nederland-breed,” zegt de aangeschoven projectleider Justin van Genderen. “We hebben een grote diversiteit aan opdrachtgevers.” Justin is betrokken bij de inrichting van Valkenburg en diverse projecten van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek.

Sinds vijf jaar is Van der Waal & Partners gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw Het Hooghe Landhuys in Naaldwijk. Hier zijn onder andere ook een milieuadviesbureau en een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening gevestigd. Tezamen met diverse eigen specialisten op het gebied van geotechniek, landmeten, verkeerstechniek, landschappelijke inrichting, riolering en waterbeheersing beschikt Van der Waal & Partners over een brede kennispool voor het ondersteunen van opdrachtgevers voor uiteenlopende vraagstukken.

In de huid van de opdrachtgever

Het ingenieursbureau, dat in 1974 werd opgericht, telt ruim vijftig werknemers en is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Hoe onderscheidt Van der Waal & Partners zich van andere bureaus? Directeur Bert Tameling: “We kruipen in de huid van de opdrachtgever en ontzorgen hem. Zeker in deze spannende tijden is het noodzakelijk om innovatief en alert te zijn en positief te denken, ook al omdat de ontwikkelingen snel gaan. Kwaliteit leveren en extra aandacht geven aan klanten, zijn belangrijk. Hiervoor heb je goede en betrokken mensen nodig met een blauw hart, de kleuren van onze organisatie. We stimuleren dit onder andere door werknemersparticipatie. Bij de uitvoering van projecten hebben onze klanten een vast aanspreekpunt en er is een goede back-up. De lijnen zijn kort en we hebben geen last van hiërarchie.”

Van der Waal & Partners

Zuidweg 75
2671 MP Naaldwijk
T 0174 – 62 77 91
E [email protected]
I www.vanderwaal-partners.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *