Column Marnix Zwart: De werkelijkheid

We hebben er allemaal wel eens last van, maar bij een ander is het altijd net iets makkelijker te zien: leven in een eigen werkelijkheid. Dat geeft een veilig gevoel: ‘Ik heb gelijk; mij kan niets gebeuren’. Meestal nergens op gebaseerd.

De echte werkelijkheid om ons heen is geduldig, maar soms is een botsing niet te vermijden. Dan blijkt in hoeverre het koesteren van onze eigen werkelijkheid uiteindelijk zelfs schadelijk is geweest. Twee voorbeelden.

Het ‘bestemmingsplan’. Is er een kans dat ergens in mijn omgeving iets gebeurt dat mijn bedrijfsvoering onder druk zet? ‘Mij kan niets gebeuren’ of anders gezegd ‘Het zal wel meevallen’ is een houding die soms lang meegaat. Maar als later blijkt dat een gewenste wijziging niet binnen het bestemmingsplan past, is er niets meer aan te doen. Dat is zo’n botsing van werkelijkheden. Eens goed vastleggen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en waar bedreigingen liggen, is daarom zo gek nog niet. Wij noemen dat een expertiserapport.

Een tweede voorbeeld. Ergens diep verborgen in de arbowetgeving is het onderscheid te vinden tussen inventarisatie en verdiepende inventarisatie. Uit de normale, wettelijk verplichte RI&E kan voortkomen dat op sommige thema’s of werkplekken een extra onderzoek moet worden uitgevoerd. Dat noem je dan een verdiepende inventarisatie. Onder het motto ‘mij kan niets gebeuren’ laat men dat soms achterwege. Met alle risico’s van dien, zowel arbotechnisch als verzekeringstechnisch. Zo’n botsing wil je niet meemaken. Het is de uitdaging uit de verdiepende inventarisatie zoveel mogelijk rendement te halen. Door concrete constateringen, meetgegevens en praktische aanbevelingen. De mate van diepgang bepalen we het liefst op grond van het verwachte nut ervan. Soms na een goed gesprek met het bevoegd gezag, dat wel.

De houding ‘Mij kan niets gebeuren’ brengt risico’s met zich mee. ‘Klopt mijn werkelijkheid?’ is daarom een verstandige vraag. Een concrete toetsing is zo gek nog niet.

Marnix Zwart, adjunct-directeur van Bedrijfsadvies te Alphen aan den Rijn, een adviesbureau op het gebied van milieu, arbo, kwaliteit en parkmanagement. Telefoon (0172) 42 31 30, Internet www.bedrijfsadvies.nu

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *