Column Menno Smitsloo: Leiden in de lift

Voor een columnist lijkt het gemakkelijk om te schrijven waar het niet goed gaat. Let wel, ik doe dat uitsluitend wanneer ik het idee heb dat ik kritieke situaties onder de aandacht kan brengen. Uit uw reacties blijkt dat mijn vinger zere wonden vaak op zijn minst discussies oproept. Dat is precies wat ik hoop te bewerkstelligen. Hierbij schrijf ik uitsluitend over zaken waar mijn hart bij ligt. Het spreekwoord is niet voor niets ‘Was sich liebt das neckt sich’. Zeker ten aanzien van Leiden is dat het geval. Die stad heeft nog zoveel onontdekte mogelijkheden in zich. Ondanks enige, hopelijk tijdig te corrigeren verkeerde keuzes (kantoren- en winkeluitbreiding in m2, Rijnlandroute niet via Churchill Avenue, uittocht universiteit naar Den Haag, etc.) is Leiden landelijk niet te verslaan.

Het is toch fantastisch dat Leiden er bij de ondernemers als beste vestigingslocatie van Nederland uit blijkt te springen. Dat het hier niet zomaar een beoordeling betreft, blijkt uit de onderzochte waarden als: beschikbaarheid personeel, bereikbaarheid, aanbod van werklocaties, de kwaliteit van de woon- en werkomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Veel media hebben hier aandacht aan geschonken, een goede reclame dus. Natuurlijk moet je ‘Leiden’ hier ruimer lezen. De geprezen kwaliteiten van het personeel en de woonomgeving worden voor een belangrijk deel mede door omliggende gemeenten als Leiderdorp, Voorschoten, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen bepaald. De bereikbaarheid komt wat minder gunstig uit het onderzoek, maar deze zal over enige jaren beduidend beter scoren. Het lijkt erop dat na 50 jaar politiek gejeremieer nu eindelijk tot de aanleg van een zuidelijke A4-A44 verbinding zal worden overgegaan. Dit zal ook een enorm gunstige impact op de regionale economie hebben.

Een pluim ook op de hoed van het gemeentebestuur van Leiden, voor het besluit tot aanleg van 1000 parkeerplaatsen in het centrum. Redelijk ongemerkt en dus toch nog onverwachts snel heeft de Leidse politiek het belang van realisering hiervan ingezien. Geloof me of niet, het levert broodnodige steun aan de detailhandel, de horeca, de musea en hen die het van recreatie moeten hebben. De stad zal er tevens qua historische uitstraling alleen maar fraaier door worden. Het ontsierende blik kan straks onder de grond bij de Garenmarkt en Lammermarkt verdwijnen. Hopelijk draagt eindelijk voldoende parkeren er toe bij dat Leiden weer een deel van haar oorspronkelijk streekverzorgende functie kan terugwinnen. Een hernieuwde kans voor luxe winkelen in de Breestraat, met de auto binnen handbereik. Nu de RijnGouwe lijn niet doorgaat, is de gemeente tevens voornemens daar volgend jaar een opknapbeurt in openbare kwaliteit en veiligheid te verwezenlijken.

De door het Stadslab van Jeroen Maters bedachte plannen van een aaneengesloten stadspark langs de singels, zal ons ook roem en dus bezoekers van    buitenaf opleveren. Het betreft hier niet zomaar een ideetje, want het gemeentebestuur heeft voor de verdere ontwikkeling daarvan een half miljoen euro ter beschikking gesteld. Cruciaal voor het daadwerkelijk welslagen is dat wordt overgegaan tot het verwijderen van de dam in de Maresingel. Dan wordt Leiden eindelijk normaal en volledig bevaarbaar, zoals voormalig wethouder Joop Walenkamp twintig jaar geleden al beoogde. De kosten van maximaal drie miljoen die dit met zich meebrengt, zijn relatief laag in verhouding tot de geprognotiseerde investering van achttien miljoen euro voor het singelpark. Wanneer het geheel te duur blijkt, zou men dienen te besluiten om in ieder geval het dam-onderdeel uit te voeren. Ook dat zou al weer een impuls met baat brengende economische gevolgen tot stand brengen.

Het rijtje van gunstige ontwikkelingen in kansen is nog niet compleet. Het College van B&W wil stagnaties bij bouwplannen voorkomen, door voortaan de wettelijke eisen zwaarder dan de gemeentelijke laten wegen. Als de gemeenteraad daarmee instemt, komt het er op neer dat niet meer aan het hele rijtje van extra gemeentelijke regels en eisen hoeft te worden voldaan. Leiden heeft zelfs een ‘handboek’ voor investeerders en ontwikkelaars over de bouwmogelijkheden in de binnenstad vervaardigd. Dit betekent duidelijkheid en als iedereen zich er aan houdt, tijdwinst met voorkoming van onnodige handhaving, vanuit onnozel administratief geneuzel.

Geniet van een mooie zomer en hoort zegt het voort: ‘Groot Leiden is echt het kloppend hart van de Randstad’.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *