UReason: Software technologie voor real-time beslissingondersteuning

UReason is een Brits-Nederlands software technologiebedrijf met hoofdkantoor te Leiden. De firma UReason ontwikkelt software technologie voor real-time beslissingondersteuning. Klanten zijn onder andere BP, TOTAL, Sabic, Shell en diverse drinkwaterbedrijven.

Waarom willen deze bedrijven betere beslissingsondersteunende toepassingen?

Ieder productiebedrijf wil zo efficiënt mogelijk produceren. Dat houdt in dat storingen tijdens de productie vermeden moeten worden. Bijgevolg dienen de operatoren van het proces tijdig in te grijpen om incidenten en uitval van machines te vermijden. Centraal hierbij staat het alarmsysteem. Het alarmsysteem vertelt de operator wanneer er iets dreigt verkeerd te gaan en menselijk ingrijpen nodig is. Een goed ingericht alarmsysteem geeft niet enkel aan wat er dreigt verkeerd te gaan, maar ook waarom het verkeerd dreigt te gaan, wat de effecten zijn als er niet ingegrepen wordt, wat de risico’s zijn van een mogelijke handeling en wat de best mogelijke interventie zou kunnen zijn. Dat is de theorie. In realiteit waarschuwen alarmsystemen vaak enkel over individuele proceswaarden en/of uitval van (delen van) een productie-eenheid.

Een deel van de meldingen bestaat uit waarschuwingen dat een bepaalde proceswaarde een vooraf bepaalde drempelwaarde heeft overschreden. Een voorbeeld hiervan is de melding ‘temperatuur te hoog’. Als er in dit geval niet adequaat ingegrepen wordt, dreigt er wat verkeerd te gaan met de processen en bijgevolg de producten en/of productie- middelen. Dit leidt tot schade, productie-uitval voor langere tijd en/of producten die weggegooid moeten worden.

Een tweede deel van de meldingen bestaat uit waarschuwingen dat een deel van de installatie het niet doet, bijvoorbeeld ‘pomp uitgevallen’. Dit leidt vaak tot een hele reeks nieuwe meldingen die vaak de originele melding ‘verbergen’.

Of andersom, een hele reeks meldingen worden getoond maar niet hun grondoorzaak: de stilgevallen pomp. Ook hier leidt dit vaak tot verwarring bij de operator, productiestilstand of erger.

Welke bijdrage levert UReason nu aan de oplossing van dit probleem?

Wanneer de meldingen van het alarmsysteem consistent en volledig opgeslagen worden, kan een analyse van deze gegevens éénduidig  aangeven hoe vaak iets verkeerd gegaan is, wat er aan voorafging, wat de effecten waren en wat de operator trachtte te ondernemen om de uitval te voorkomen of het proces terug in zijn normale toestand te brengen. Deze analyse alleen al kan de bedrijfsvoerder of productieverantwoordelijke meer informatie verschaffen welke problemen hij bij voorrang dient aan te pakken.

Het tweede doel van de oplossing van UReason is een betere ondersteuning van de mens achter de knoppen. In de meeste geautomatiseerde processen wordt er beroep gedaan op de ervaring en kennis van deze persoon. Echter: de operators die deze ervaring hebben, gaan weldra met pensioen en worden vervangen door minder ervaren mensen. Bedrijven proberen deze ervaring te documenteren vooraleer het te laat is. Documenteren is goed, on-line brengen is beter. Real-time analyse van oorzaak en gevolg zal de operator helpen bij het nemen van de juiste acties om het probleem te vermijden of om de gevolgen van een uitval te minimaliseren.

Een derde doelstelling van de oplossing is meer tijd voorzien om te handelen. Een geavanceerd alarm systeem kan bepaalde parameters slimmer in de gaten houden en de juiste persoon tijdig waarschuwen. Inschatting van de risico’s door een computertoepassing zal bijdragen tot het nemen van de juiste acties. Dit is vooral belangrijk in omstandigheden waar de betrokken persoon zich op afstand van de processen bevindt.

Wat is de toegevoegde waarde van UReason?

De toegevoegde waarde van UReason technologie bestaat erin dat de configuratie van zo een geavanceerd alarm systeem eenvoudig en grafisch is, snel kan worden gerealiseerd en eenvoudig te testen is. Dit laat toe aan de operatoren te demonstreren wat het nieuwe alarmsysteem te bieden heeft vooraleer het ook echt in dienst genomen wordt. Dit verhoogt de betrokkenheid van de operatoren en vermijdt het kostbare en tijdrovende aanpassen van de logica. Kortom deze aanpak reduceert de ontwikkeltijd en bijgevolg ook de totale levenscycluskost van een dergelijke toepassing.

www.ureason.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sam
Ik heb een kort vraagje, ik kwam rijnstreekbusiness.nl tegen terwijl ik aan het kijken was naar websites/webshops in Nederland. Ik heb wat ideeën en aandachtspuntjes opgeschreven die ik graag zou willen bespreken wat betreft SEO en conversieoptimalisatie. Dit is geheel vrijblijvend en indien gewenst kan ik ze even op de mail zetten? Bellen kan ook altijd! Ik wil je ook graag een gratis SEO-Analyse wat betreft de prestaties van je website mailen als je het interessant vindt? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Sam van de Hulsbeek Mediya B.V https://mediya.nl/
05-06-2024 08:40
Sam