Makkelijker niet, wel leuker…

Wat voor vergunning heb je anno 2012 nodig als je een boom wilt kappen? Wie ‘Een kapvergunning natuurlijk!’ antwoordt, beschikt over gezond verstand of over een logische intuïtie. Dat is weliswaar positief, maar leidt helaas niet tot het enig juiste antwoord.

Het is wat met die deregulering! Vroeger was bekend wanneer welke regels van toepassing waren. Tegenwoordig breekt er een heel overlegcircus los als iemand een initiatief wil ontplooien. Is er een vergunning nodig, zo ja welke, en wie is het bevoegd gezag? Vroeger was dat direct duidelijk. Tegenwoordig ligt het niet meer zo simpel. De internetmodules van de overheid komen namelijk niet altijd met eensluidende antwoorden. Hopelijk zijn het slechts kinderziektes. Toegegeven, het betreft uitzonderingen.

Een boom heeft een beperkte levensduur. Van populier tot eik, uiteindelijk sterft iedere boom een keer. Boswet en kapverordening beogen dan ook niet het kappen van individuele bomen tegen te gaan. Hun doel is zorg te dragen voor een goede afweging en indien nodig voor voldoende en kwalitatief goede vervanging. Soms gaat het wel eens mis. Dan wordt vol emotie gestreden. Nog tijdens of vlak na de procedure legt de boom uit zichzelf het loodje. Zo zijn bomen. Emoties zijn weliswaar een signaal om alles nog eens te overwegen, maar kunnen de levensduur kennelijk niet verlengen. Zoek op ‘Anne Frank’ en ‘kastanje’ en je weet genoeg.

Wil je een boom kappen, dan bepaalt de diameter of je wel of niet een kapvergunning nodig hebt. Omdat je die vergunning meestal toch wel krijgt, hebben veel gemeentes hun kapverordening aangepast, en bomen aangewezen die gezichtsbepalend of bijzonder waardevol zijn. Alle andere bomen zijn dan vogelvrij. Inderdaad: Tenzij. Want staat een boom bijvoorbeeld in de uiterwaarden, dan heb je voor het kappen een Waterwetvergunning nodig. Dat klinkt opmerkelijk. Leuk, in termen van de Belastingdienst. Makkelijker is het in ieder geval (nog) niet geworden. Dan is de Belastingdienst toch een voorbeeld…

Marnix Zwart, adjunct-directeur van Bedrijfsadvies te Alphen aan den Rijn, een adviesbureau op het gebied van milieu, arbo, kwaliteit en parkmanagement.
Telefoon (0172) 42 31 30, Internet www.bedrijfsadvies.nu.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *