Hoe bouw je een stad kapot !

Geacht(e) College en Raad van Leiden,

Helaas moet ik u er op wijzen, dat u op het punt staat de stad ruimtelijk voor honderden miljoenen euro’s schade toe te brengen. U wenst het stationsgebied eindelijk vorm te geven en doet dit door voor 130.000 m2 aan leegstaande kantoren te realiseren. In uw recente kaderbesluit “Rijnsburgerblok” schrijft u: “Om het stationsgebied in Leiden te ontwikkelen tot een kantorenlocatie van enige importantie is een zekere massa nodig (minimaal 40.000 m2 vloeroppervlak)”. Deze ruimten ontwikkelt u thans zelf en in concurrentie met de markt. U verleende ook medewerking aan nieuwbouw van 20.000 m2 voor Heerema, terwijl Achmea en het ROC elk 10.000 m2  te veel voor zichzelf en dus als leegstand mochten stichten. Een ongewenste toevoeging aan het gebied van ruim 80.000 m2. U heeft zich niet bij de mensen uit het veld op de haalbaarheid van uw besluiten georiënteerd en ontkent zo de desastreuse economische en ruimtelijke gevolgen daarvan.

Landelijk heeft men de rem gegooid op verdere bouw van kantoren, omdat er op een voorraad van 47 miljoen meters, zeven miljoen leeg staan. Door “het nieuwe werken” (thuis en flexibel) en de vergrijzing, zullen de komende jaren nog eens miljoenen extra meters vrij komen. Alles wordt in het werk gesteld om de bestaande voorraad terug te dringen, door plannen te schrappen, revitalisatie naar een hogere kwaliteit, maar ook transformatie naar wonen of hotels te bewerkstelligen, of gewoon slopen te bevorderen. In dat laatste geval wordt de eigenaar bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden, een grotere bouwmassa met meer kwaliteit, vaak in de vorm van appartementen, terug te bouwen. Een win-win situatie dus. Een kans op beter rendement en een doelmatiger en fraaier stadsbeeld.

Leiden dreigt gruwelijk tegen al de landelijke trends in te gaan. Daar waar ze over te weinig locaties voor toekomstige woningbouw beschikt, worden straks de fraaiste plekken voor nutteloze kantoorgebouwen misbruikt. Neem het gat van Van der Putte (hoek Stationsplein-Stationsweg). U boekt daar tien miljoen euro gemeenschapsgeld op uw verwervingsprijs af en wijzigde de woonbestemming, met als doel twee detonerende kantoortorens van 50 tot 70 meter hoog met 20.000 m2 vloeroppervlak te verwezenlijken.

 

De realiteit geeft aan dat Leiden over een geprognotiseerde leegstand
beschikt van:

  • Aan de Schipholweg en de Verbeekstraat nu al – 52.000 m2
  • Rijnsburgerblok en Stationsplein conform uw kadernota – 45.000 m2
  • Vrijkomende Vijverkantoren Heerema – 12.000 m2
  • Motorhuis nu tijdelijk verhuurd aan Heerema – 2.000 m2
  • ROC, een organisatie die op basis van gemeentelijke subsidies functioneert – 10.000 m2
  • Aangekondigde inkrimping door instellingen als het UWV, etc. – 10.000 m2

———————————————————————————————————

Perspectief totale leegstand – 131.000 m2

 
Ik heb het nog niet over bedrijven die gewoon zullen vertrekken, inkrimpen of failliet gaan. Hopelijk realiseert u zich de schades die door uw handelen bij de eigenaren van de bestaande bebouwingen optreden en bij u als planschade zullen worden geclaimd. Dit treft namelijk vooral partijen hard in hun hart, die Leiden ooit, door te investeren, het vertrouwen gaven. Zij schonken dit aan een stad, die zelf decennia lang nauwelijks iets naar hen terug deed. Immers, Leiden kent nagenoeg geen duurzame relatie met voor risico bouwende projectontwikkelaars/eindbeleggers. Binnenkort zullen nog meer borden met “Te Huur” het stadsbeeld bepalen. De imagoschade die de stad lijdt is al groot en wordt gigantisch, wanneer u aan plannen niet alles terugdraait wat nu nog mogelijk is.

Geachte volksvertegenwoordigers van Leiden, redt wat er te redden valt en neem de komende tien jaar het woord “nieuwe kantoren bouwen” zelfs niet meer in de mond, mede uit loyaliteit naar voornoemde belanghebbenden. Ik behoor daar zelf ook toe, als eigenaar van enige kantoorgebouwen, weliswaar zonder leegstand. Keer de markt en de vraag niet om, zoals u nu wel doet. Er is al veel te veel aanbod. Koester hen die nog in hun gebouwen en de stad willen blijven investeren. Omarm alsnog de beleggers die daarbij, ook voor eigen rekening, de gedateerde buitenruimten wilden vervangen (trottoir, groen, verlichting, fietsenopstal, etc.). Zorg dat u in de toekomst niet ter verantwoording kunt worden geroepen, voor een maatschappelijk en economisch drama. n

In afwachting van uw spoedige beantwoording,

Menno Smitsloo
eigenaar Smitsloo Groep

Voor reacties: [email protected]
Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *