Woningcorporatie Dunavie realiseert eerste “nul-op-de-meter” woningen in Rijnsburg

Deel dit artikel

Recent is het project “de Kwekerij” in Rijnsburg feestelijk afgerond. Dit project bestaat uit 45 woningen aan de Kanaalstraat, Petronella van Saxenstraat en Anna van Berchemstraat. De woningen zijn aardgasloos. De woningen worden “nul-op-meter” genoemd, omdat een gemiddeld huishouden aan het eind van het jaar een energienota rond de nul euro heeft.

Wethouder Gerard Mostert: “Woningen slopen, meer woningen terugbouwen, gasloos en betaalbaar! In Katwijk doen we dat! Het is hard nodig om meer woningen te bouwen. Geweldig dat woningcorporatie Dunavie daar een belangrijke bijdrage aan levert.”

45 energiezuinige koop- en huurwoningen
Dit is het eerste gasloze project in de gemeente Katwijk, maar ook voor Dunavie. De woningen halen hun warmte uit de bodem en uit elektriciteit, in plaats van uit aardgas. Daarbovenop is nog een bijzonderheid: alle woningen zijn zéér energiezuinig: de koopwoningen zijn energieneutraal en de huurwoningen zelfs “Nul-op-de-Meter”. De huurwoningen zijn en blijven sociaal met “betaalbare” huren van net boven de € 600,- . Daarnaast betalen bewoners circa € 95,- Energieprestatievergoeding (EPV) en wordt hun energienota tot vrijwel “nul” gereduceerd. Dit komt omdat de woningen evenveel energie opwekken als een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt.

De energie om de woningen te verwarmen wordt gewonnen uit de zon: elke huurwoning is voorzien van 19 zonnepalen. De koopwoningen zijn voorzien van elk 12 zonnepanelen. Verwarming en tapwater worden verzorgd door een combi-warmtepomp in elke woning, aangesloten op een “bodemwarmtewisselaar”.

Het gehele project is door Dunavie, samen met Boele & van Eesteren ontwikkeld. De 45 koop- en huurwoningen zijn nu klaar, op enkele kleine zaken na. De bouw is zeer snel gegaan: na een periode van sloop van de oude woningen en bouwrijp maken van het terrein in 2018 is in februari 2019 gestart met de paalfunderingen. De laatste woningen aan de Kanaalstraat zijn in november opgeleverd door bouwer Boele & van Eesteren.

De openbare ruimte, waaronder de nieuwe Anna van Berchemstraat, wordt in eigendom en beheer overgedragen aan de gemeente Katwijk.  Deze straat is genoemd naar Anna van Berchem, de laatste abdis van de abdij van Rijnsburg.

Gasloze nieuwbouw
Dunavie zal steeds vaker gasloze, zéér energiezuinige woningen bouwen, zoals nu bijvoorbeeld met 52 appartementen in Oeverpolder en dit jaar met 25 eengezinswoningen aan de Prins Bernhardlaan. Ook fase 2 van dit project in Rijnsburg  zal gasloos en zeer energiezuinig worden gebouwd.

Leave a Comment