Motie Lisse en Noordwijk over Klimaatakkoord krijgt steun alle gemeenten


Deel dit artikel

Een motie van de gemeenten Lisse en Noordwijk over het Klimaatakkoord is onlangs met steun van alle gemeenten aangenomen op een speciale bijeenkomst daarover van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Bij het akkoord, met als grootste opgave de omschakeling naar duurzame energie, spelen gemeenten een belangrijke rol: zij moeten veel van de feitelijke uitvoering voor hun rekening nemen en hun inwoners zien te motiveren om mee te doen. Dat kost allemaal veel geld, maar de gemeenten krijgen daar volgens de Lissese wethouder Jeanet van der Laan (D66) geen cent voor van het rijk. Dat kan niet, stelden Van der Laan en haar Noordwijkse collega Sjaak van den Berg (NZLokaal) in een motie, en de VNG moet in onderhandelingen zeker stellen dat dat geld er gewoon komt.

Leave a Comment