College gemeente Katwijk stemt in met Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM)

Deel dit artikel

De Omgevingsvisie van Katwijk laat zien dat er tegenwoordig anders naar mobiliteit wordt gekeken. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben hier sterk invloed op, zoals bijvoorbeeld de elektrische fiets. Dit vraagt om nieuwe beleidskeuzes op het gebied van mobiliteit.
Het verkeers- en vervoersplan dateert uit 2009.Wethouder Rien Nagtegaal: “Het is belangrijk dat we ook in de toekomst goed en duurzaam bereikbaar blijven. Daarbij is de doelstelling te gaan voor ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Dat wil zeggen goede fiets- en wandelroutes, een ov-netwerk en, waar nodig, een adequaat autonetwerk. Elektrisch vervoer (fiets, auto en ov) heeft de toekomst en Katwijk wil dat maximaal faciliteren in haar gemeente.”

Verkeersbeleid is geen doel op zich meer, maar moet vooral bijdragen aan de doelen uit de Omgevingsvisie, met belangrijke thema’s als milieu, leefbaarheid, wonen, groen, gezondheid en veiligheid. De KAM is een doorvertaling daarvan, waarbij gebruik gemaakt is van de uitkomsten uit de participatieronde van de Omgevingsvisie Katwijk.

Presentatie
De KAM is in concept op 3 september jl. gepresenteerd aan sleutelfiguren en belangenorganisaties, waaronder wijkraden, VVN, Fietsersbond, ouderenbond, participatieraad en scholen.

Planning
Dit plan wordt naar verwachting in november ter besluitvorming aangeboden aan de Raad. De Raad wordt gevraagd om in te stemmen met de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM), waarna het wordt gepubliceerd via de gemeentepagina in de lokale kranten en op de website.Het beleid wordt daarna uitgewerkt in het Omgevingsplan en in een uitvoeringsprogramma Katwijkse Agenda Mobiliteit.

Omgevingsvisie Katwijk
De Omgevingsvisie is een inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Katwijk in de periode tot 2030. Het zal ook dienen als integraal afwegingskader voor diverse projecten en initiatieven van burgers, bedrijven en de gemeente. De uitwerking wordt vertaald in programma, projecten en plannen.Meer informatie over de Omgevingsvisie Katwijk staat ook op www.katwijk.nl

Leave a Comment