Provincie Zuid-Holland stelt extra geld beschikbaar voor innovatieve netwerken

Deel dit artikel

De provincie Zuid-Holland stelt €1,5 miljoen extra beschikbaar voor netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die zich richten op innovatie in Zuid-Holland.

Met de verhoging van de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) streeft de provincie ernaar om de vernieuwing van de Zuid-Hollandse economie te ondersteunen en te versnellen.

Het totale subsidiebedrag van de regeling komt met deze wijziging op €2,5 miljoen. De provincie besloot tot de verhoging vanwege het belang van de regeling en de grote interesse vanuit toonaangevende netwerken. Het bundelen van kennis vanuit innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden in netwerken is essentieel. Met krachtige netwerken is het mogelijk om tijdig de mogelijkheden van nieuwe producten, processen en diensten te signaleren, verkennen en te ontwikkelen. De verhoging is vanaf 1 maart 2019 in werking gesteld. Met de verhoging verwacht de provincie in 2019 6 netwerken te ondersteunen. Dit in tegenstelling tot 2018 toen 4 netwerken gebruik konden maken van de regeling.

Krachtige netwerken
Onlangs ontvingen onder andere de netwerken SmartPort en Medical Delta een subsidie. SmartPort richt zich op het verbinden van bedrijfsleven en wetenschap gericht op de Rotterdamse haven. Dankzij het netwerk weten relevante partijen elkaar steeds beter te bereiken.

Medical Delta zet de subsidie in om bedrijven en kennisinstellingen in de Life Science & Health sector in Zuid-Holland bij elkaar te brengen. Via de strategie ‘Medical Delta 2.0: Technologische oplossingen voor duurzame zorg’ geeft het netwerk koers aan de veranderende gezondheidszorg. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de kennis en technologie van de universiteiten en hogescholen in Zuid Holland.

Leave a Comment