Ruimtevaart Zuid-Holland: Krachtenbundeling en investeringen noodzakelijk

“De internationale positie van Nederland in de ruimtevaart staat onder druk en heeft een nieuwe impuls nodig. Ook moet de omzet van deze sector verdrievoudigen.” De boodschap vanuit de Rijksoverheid is duidelijk. Onlangs is op de NL Space Campus in Noordwijk de nationale Lange-Termijn Ruimtevaartagenda gelanceerd.

Het strategisch belang van ontwikkeling in ruimtevaarttechnologieën is evident, aangezien zij steeds meer aspecten van onze maatschappij raken. Satellieten zijn inmiddels onmisbaar en behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Bovendien zijn er nog veel onbenutte kansen om satellietgegevens en -communicatie toe te passen in uiteenlopende economische sectoren voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Voor een toekomstbestendige ruimtevaart die zich kan blijven ontwikkelen, zijn heldere doelen en extra middelen nodig. Daarom zijn in de Lange-Termijn Ruimtevaartagenda zes brede missies voor de komende 10 tot 15 jaar opgenomen, waar de overheid en de sector samen aan moeten gaan werken. Een kabinetsreactie op deze agenda zal volgen vanuit het volgende kabinet.

Ruimtevaart in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is blij met de inhoud van deze agenda en steunt de sector in haar oproep aan de Rijksoverheid om over te gaan tot versnelde actie, doorpakken op innovatie en substantiële investeringen om de concurrentiepositie te behouden en versterken. Ruimtevaart heeft naast wetenschappelijke waarde, ook een grote maatschappelijke en economische betekenis. Denk hierbij aan onze veiligheid, communicatie, en navigatie, waar vitale sectoren zoals de zeevaart, luchtvaart, en energieproductie sterk afhankelijk van zijn. Of denk aan de veranderingen in onze leefomgeving. Luchtvervuiling, zeespiegelstijging, weersextremen, wateroverlast en bodemverzakking zijn allen goed waar te nemen vanuit de ruimte. Daarom werken de provincie en andere regionale overheden voor de uitvoering van hun taken steeds meer met satellietdata.

Bovendien vindt 80% van de Nederlandse ruimtevaartactiviteiten plaats in Zuid-Holland, met name geclusterd in Noordwijk, Leiden, Delft en Den Haag. Over de provincie verspreid zijn meer dan 5000 mensen direct werkzaam in de ruimtevaart, bij ongeveer 120 verschillende bedrijven en instellingen. Daarnaast is in Noordwijk, pal naast de Europese instellingen ESA ESTEC en het EUSPA Galileo Reference Centre (GRC), de NL Space Campus in ontwikkeling. Hier wordt gewerkt aan de toekomst van de ruimtevaart en aan toepassingen voor ons dagelijks leven. De provincie ondersteunt samen met de Gemeente Noordwijk de verdere ontwikkeling van deze Campus, met meer plek en faciliteiten voor studenten, startups en mkb’ers. Daarnaast steunen zij de campusorganisatie en nieuwe projecten die de campus kwalitatief versterken. Ook de Rijksoverheid heeft toenemende interesse in de NL Space Campus en wil zich, in samenwerking met de regio, inzetten voor de doorontwikkeling van de campus tot een internationaal toonaangevende ruimtevaarthub.

Werkbezoek staatssecretaris van Defensie aan NL Space Campus

Het is belangrijk dat de ministeries en de regio samenwerken bij de doorontwikkeling van de NL Space Campus, een doel dat ook in de Lange-Termijn Ruimtevaartagenda is opgenomen. Het is dan ook een mooi signaal dat Christophe van der Maat, staatssecretaris van Defensie, dezelfde middag op werkbezoek op de Campus was toen de Lange-Termijn Ruimtevaartagenda gepresenteerd werd. Tijdens zijn werkbezoek bezocht de staatssecretaris onder andere het Space Business Innovation Centre en de Europese instellingen ESA ESTEC en EUSPA GRC. Het werkbezoek werd afgesloten met de afspraak om in 2024 de innovatie-gerelateerde samenwerking tussen Defensie en de NL Space Campus samen verder te verkennen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *