Gezamenlijke aanpak voor een bereikbare en leefbare Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer

De provincie Zuid-Holland werkt met 8 organisaties samen om de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer bereikbaarder en leefbaarder te maken.

De gezamenlijke aanpak met de naam ‘Op weg tussen duin, bollen en polder’ is nodig. Het wordt steeds drukker door de komst van nieuwe woonwijken, bedrijven en toeristen. De partijen willen dat de regio’s in de toekomst aantrekkelijk blijven voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Daarom werken zij samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Concreet gaat het om het verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer. Ook vinden er studies plaats naar nieuwe wegen ten zuiden van Lisse en Lisserbroek en ten zuiden van Hillegom.

Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Noordwijk-Schiphol

De alliantie (samenwerking) bestaat uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Haarlemmermeer, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de samenwerkingsverbanden Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam. Deze organisaties werken al samen aan het verbeteren van het openbaar vervoer. Zo is al eerder besloten voor de aanleg van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) tussen Noordwijk, via Sassenheim, Lisse en Lisserbroek naar Schiphol. Deze verbinding kruist in Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een nieuwe brug en is alleen toegankelijk voor fietsers en bussen.

Tenminste €10 miljoen voor fietsmaatregelen

Met de toenemende populariteit van elektrische fietsen is het drukker op de fietspaden. Bij de aanpak wordt hier rekening mee gehouden. Bestaande fietspaden worden verbreed, vlakker gemaakt en er worden maatregelen genomen om wegen veiliger over te kunnen steken. En met een gerichte aanpak worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers vaker met de fiets naar het werk te laten komen. De provincie Zuid-Holland heeft voor deze fietsmaatregelen al €10 miljoen gereserveerd.

Nieuwe wegen; niet populair, wel nodig

De alliantie ziet dat alleen verbeteringen voor fiets en het openbaar vervoer onvoldoende zijn om de regio ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland: “In deze regio komen er duizenden woningen bij en neemt de bedrijvigheid toe. Het is dus belangrijk dat we zorgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid zodat iedereen goed en veilig naar werk en naar school kan. Daarom investeren we volop in fietspaden, openbaar vervoer en wegen. En dat doen we samen met de inwoners, bedrijven en gemeenten.” Gedeputeerde Jeroen Olthof van provincie Noord-Holland vult aan: “We zetten hiermee een nieuwe stap in de samenwerking om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, over de provinciegrenzen heen. Een noodzakelijke stap in het licht van de woningbouwopgave aan beide zijden van de Ringvaart.”

Voor alle manieren van vervoer

De bouw van duizenden woningen en de toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt ook om een passende auto-infrastructuur aan de randen van de dorpen. Er vindt een studie plaats naar een verbinding tussen de N208 en de A44, ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten. Deze nieuwe weg moet geschikt zijn voor alle manieren van vervoer. Daarnaast wordt een verbinding onderzocht tussen het kruispunt van de N207 en N208 naar de N206. In de plannen krijgt deze nieuwe weg ook een directe aansluiting met station Hillegom. En met directe aansluitingen vanuit de dorpen verbeteren daar de leefomstandigheden. Het lopen en fietsen in de dorpen wordt hierdoor veiliger.

Alliantie betrekt de omgeving

Samen met inwoners en ondernemers wordt onderzocht waar nieuwe wegen het beste kunnen komen. Daarbij wordt ook gesproken over de inrichting van die wegen om de onvermijdelijke hinder zo klein mogelijk te laten zijn.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *