Gedeputeerde Mariëtte Van Leeuwen op bezoek in Katwijk

Mariëtte Van Leeuwen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, bracht onlangs een bezoek aan de gemeente Katwijk. Vanuit haar nieuwe rol en portefeuille Financiën en coördinator Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied ging zij samen met wethouder Gerard Mostert, op bezoek bij het bezoekerscentrum van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. Er werd onder andere gesproken over de kansen voor de Mient Kooltuin als bufferzone tussen de nieuwe woonwijk Valkenhorst en het Natura 2000 gebied in de duinen.

Mient Kooltuin: natuurgericht dagrecreatiegebied tussen duinen en Valkenhorst

Projectadviseur Bart Engeldorp Gastelaars van Dunea en gebiedsmanager Mient Kooltuin Nanette Elfring van de gemeente Katwijk vertelden over de plannen en uitdagingen voor dit gebied en hoe de gemeente Katwijk en Dunea  samen met andere gebiedspartners hier samen in optrekken.

Koppelkansen 

Wethouder Gerard Mostert ziet koppelkansen voor de ontwikkeling van de Mient Kooltuin en het programma Landelijk Gebied: “Door natuurbeschermingsmaatregelen en het versterken van recreatiegebieden rondom woongebieden kunnen we de druk van natuurgebieden afhalen. Hierbij moeten we integraal samenwerken en breder kijken.”

Bij de ontwikkeling van de Mient Kooltuin is dit een van de belangrijkste doelen. Bufferzones zijn een nieuw concept: door rond woongebieden goede recreatiegebieden te ontwikkelen krijgen bewoners en recreanten en aantrekkelijk alternatief voor een bezoek aan kwetsbare natuurgebieden. Katwijk wil graag een pilot zijn om te kijken hoe dit werkt. De gemeente werkt hierbij samen met de provincie Zuid-Holland, Dunea en nationaal park Hollandse Duinen. Om dit tot een succes te maken zijn middelen nodig voor het kopen van grond en de realisatie en beheer van bos en voorzieningen.

Wethouder Mostert: “Vandaag hebben we de gedeputeerde bijgepraat over welke kansen wij als gemeente zien voor dit gebied. De provincie zet zich in voor versterking van natuur en we hopen dat we de gedeputeerde enthousiast hebben gemaakt om met ons aan de slag te gaan om van de Mient Kooltuin een mooi natuur- en recreatiegebied te maken. We moeten niet langer op elkaar wachten maar het samen gaan doen.”

Gedeputeerde Van Leeuwen: “Tijdens mijn bezoek aan Katwijk heb ik een goed beeld gekregen van hoe de gemeente een goede invulling geeft aan het programma landelijk gebied in de Mient Kooltuin. Ze willen duidelijk doorpakken in dit gebied en hopen dat de verschillende overheden daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen niet stilvallen. We hebben samen gezocht naar mogelijkheden om zo snel mogelijk aan de slag te gaan voor de opgave water, klimaat en natuur.”

Op de foto:
Nanette Elfring (gebiedsmanager gemeente Katwijk), wethouder Gerard Mostert, Mariette van Leeuwen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Bart Engeldorp Gastelaars (Dunea).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *