Start-Ups gezocht: Startup in Residence Intergov van start

Ken of ben jij een startup die één van de 6 maatschappelijke challenges uit de nieuwe editie van het innovatieprogramma kan helpen oplossen? De achtste editie van Startup in Residence Intergov is van start: met weer interessante maatschappelijke vraagstukken waar tot nu toe geen kant-en-klaar antwoord op is.

De startups met de beste oplossingen worden geselecteerd voor het Startup In Residence Intergov-programma. In het programma gaan de startups, samen met de challenge-eigenaren vanuit de overheid, de oplossing in 5 maanden doorontwikkelen en klaarmaken voor implementatie. Meedoen?

De eerste fase is eenvoudig: online kan een startup een pitch uploaden op maximaal 2 A4. Als de startup na de oriëntatiefase, en daarna de pitch- en offertefase als winnaar wordt gekozen, krijgt deze een plek in het programma en gaat werken met een innovatiebudget van €25.000.

Ook nu weer komen de challenges uit verschillende bestuurslagen bij de overheid: gemeente, provincie en het Rijk. Dat biedt de mogelijkheid om de oplossing van een startup bij meer dan één overheidsorganisatie onder de aandacht te brengen. De deelnemende overheidsorganisaties zijn: Gemeente Den Haag (in samenwerking met ImpactCity), provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze editie is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onze speciale gastdeelnemer.

Dus… ken of ben je het bedrijf met de oplossing voor een van de volgende uitdagingen?

  1. Stimuleren cyberweerbaarheid MKB
  2. Ambtenaren meer in gesprek met burgers
  3. Materiaalstromen circulair maken
  4. Veilig delen (pikante) privé beelden
  5. Panden vleermuisvrij maken voor isolatie
  6. Bodemverdichting landbouw tegengaan

Ga dan voor meer informatie over de challenges naar: challenges ronde 8

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *